Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Rennes Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Rennes

W dniu 20.02.2018  metropolia Rennes ogłosiła, że w celu zapobiegania wysokim poziomom zanieczyszczenia powietrza w metropolii wprowadzona zostanie winieta Crit'Air. Zgodnie z odnośnym dekretem właściwego prefekta środek stał się prawnie wiążący z dniem 22.12.2017. Jednakże zakaz jazdy dla niektórych klasach EURO może zostać wprowadzony dopiero po okresie przejściowym od okresu zimowego 2018 roku.
Od lat 50-tych XX wieku miasto Rennes przeżywa znaczny rozwój. Dzięki licznym inwestycjom w technologie cyfrowe i nowe technologie stała się atrakcyjnym biegunem sektora usług na poziomie krajowym. Ze względu na swoją atrakcyjność, metropolia Rennes boryka się z ciągłym wyzwaniem mobilności. Ruch drogowy został określony jako główne źródło emisji tlenków azotu i pyłu zawieszonego. W celu zmniejszenia wpływu ruchu drogowego na środowisko, metropolia Rennes podjęła decyzję o utworzeniu strefy ZPA, która zostanie aktywowana w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza.

Francuska metropolia (aglomeracja) Rennes, największe miasto w regionie Bretanii, znajduje się w departamencie Ille-et-Vilaine i obejmuje 43 gminy. Siedziba administracyjna znajduje się w stolicy Rennes. Metropolia Rennes ma powierzchnię 705 km² i około 439 000 mieszkańców. Miasto Rennes liczy około 215.000 mieszkańców i rozciąga się na obszarze 50 km².

Zgodnie z dekretem prefekta nr N°2017-22487 z 22.12.2017, w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza plakietka francuska będzie obowiązkowa dla wszystkich pojazdów. Ponieważ szczegółowy dekret strefy ZPA Rennes zostanie uchwalony dopiero jesienią 2018, to obowiązującym jest na razie dekret dla strefy ZPA departamentu Ille-et-Vilaine. Jeżeli wartości substancji zanieczyszczającej pozostają powyżej dopuszczalnych wartości przez 4 dni, pojazdy nieposiadające  plakietki francuskiej zostaną wyłączone z ruchu drogowego. Jeżeli sytuacja uległaby pogorszeniu w kolejne 2 dni, prefekt mógłby również wykluczyć z ruchu drogowego plakietkę francuską klasy 4 i 5.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Granice strefy ekologicznej ZPA Rennes

Granice strefy ekologicznej ZPA obejmują dużą część miasta i są wytyczone obwodnicą "rocade" N136. Należy pamiętać, że obwodnica (N136) znajduje się poza strefą ekologiczną. Oznacza to, że nawet w przypadku nagłego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza można jechać po odpowiedniej autostradzie obwodnicy.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Rennes ZPA - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.10.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od pogody strefa ochrony powietrza, ważna od 4 dnia szczytu zanieczyszczenia powietrza (> 80 µg/m³ pyłu zawieszonego) po progu ostrzegawczym (> 50 µg/m³ pyłu zawieszonego).
Grzywna:
68 - 375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPA metropolii Rennes definiowana jest przez obwodnicę N136, która przebiega na około miasta, i nie jest objęta środkami zapobiegawczymi.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.