Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Puy-de-Dome/Clermont-Ferrand Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand

Dnia 20.11.2017 r. prefekt departamentu Puy-de-Dôme podpisał dekret, w którym zapowiedział wprowadzenie w ramach departamentu Puy-de-Dôme winiety Crit'Air, który wszedł w życie dnia 22.11.2017.
Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenie, w jakim zakresie jakie miasta i gminy są objęte dekretem, leży w kompetencji prefekta departamentu Puy-de-Dôme. Oznacza to, że w ramach strefy ZPA Puy-de-Dôme mogą istnieć miejscowe i ograniczone w czasie zakazy prowadzenia pojazdów, na które powinien być przygotowany właściciel pojazdu.

Departament Puy-de-Dôme (departament nr 63) jest jednym z 12 departamentów regionu Owernia-Rodan-Alpy (Auvergne-Rhône-Alpes) i domem dla ponad 648.000 mieszkańców na ponad 8.000 km². Miastem powiatowym departamentu Puy-de-Dôme jest miasto Clermont-Ferrand, które na powierzchni ok. 43 km² zamieszkuje ponad 141.400 mieszkańców i jest także siedzibą prefekta departamentu. 

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia, także departament Puy-de-Dôme wprowadza tymczasową strefę ekologiczną, która w przypadku trwałego zanieczyszczenia powietrza zgodnie z dekretem prefekta  n°17-02365 stanie się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Prefektura Puy-de-Dôme przewiduje w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to nastąpi drugi środek jakim jest ogłoszenie alarmu o zanieczyszczeniu powietrza ("niveau d'alerte N2") z zakazem jazdy dla wszystkich pojazdów, które nie posiadają plakietki francuskiej. Jeżeli wartości zanieczyszczeń drugiego poziomu alarmowego nadal przekraczają wartości dopuszczalne po dwóch dniach, to kolejnym krokiem jest wyłączenie z ruchu pojazdów z plakietkami francuskimi klasy 4 i 5.
Jeżeli sytuacja uległaby dalszemu pogorszeniu, prefekt mógłby wprowadzić zaostrzony poziom alarmu 2 („niveau d’alerte N2 aggravé“) i wykluczyć z ruchu dalsze klasy plakietek francuskich.

Granice strefy ekologicznej Puy-de-Dôme

W tym przypadku w departamencie Puy-de-Dôme niektóre części departamentu mogą podlegać ograniczeniom w ruchu drogowym, a nawet na cały obszar departamentu. Jedynie w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt informuje o konkretnym obszarze, na którym mają być stosowane ograniczenia.
W każdym przypadku należy zwrócić uwagę, że przy alarmie zanieczyszczenia powietrza mogą zostać objęte autostrady A75 (kierunek Montpellier) i A89 (z i do Bordeaux).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Puy-de-Dôme/Clermont-Ferrand ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
22.11.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od pogody strefa ochrony powietrza ZPAd, obowiązująca albo dla całego albo tylko dla części departamentu po poziomie ostrzeżenia wstępnego przy przekroczeniu wartości granicznych zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszarem strefy ZPAd- może być w zasadzie cały departament Puy-de-Dôme. Odpowiedni znaczeniowo obszar strefy jest na nowo definiowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłaszany w określonym specjalnym, policyjnym dekrecie prefekta, który ogłasza także wejście strefy w życie. Możliwe objęcie w departamencie autostrad A75 i A89.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.