Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Pireneje Atlantyckie/Pau Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Pyrénées-Atlantiques / Pau

W dniu 05.04.2017 prefekt departamentu Pireneje Atlantyckie (Pyrénées-Atlantiques) podpisał dekret, w którym uchwalono wprowadzenie winiety Crit’Air w ramach departamentu Pyrénées-Atlantiques. Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenia, w jakim zakresie które z miast i gmin zostaną objęte, leży w gestii prefekta departamentu Pireneje Atlantyckie (Pyrénées-Atlantiques). Oznacza to, że w ramach ZPAd Pyrénées-Atlantiques może dojść do lokalnych i czasowo ograniczonych i zmieniających się zakazów jazdy, na które właściciel pojazdu powinien się być przygotowanym.

Departament Pireneje Atlantyckie (departament nr 64) jest jednym z 12 departamentów regionu Nowa Akwitania (Nouvelle-Aquitaine) i domem dla ponad 670.000 mieszkańców na ok. 7.600 km². Stolicą departamentu Pireneje Atlantyckie jest miasto Pau, które na powierzchni 32 km² liczy około 77.200 mieszkańców, będąc też siedzibą prefekta departamentu.

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia w departamencie Pireneje Atlantyckie wprowadzono czasowo obowiązująco strefę ekologiczną, która przy utrzymującym się zanieczyszczeniu powietrza staje się obowiązującą dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta 64-2017-04-05-001 z dnia 05.04.2017.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Prefektura departamentu przewiduje w razie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Najpierw zostaną wykluczone pojazdy nieposiadające plakietki francuskiej oraz te z plakietkami francuskimi 5. Jeśli poziomy zanieczyszczeń nadal będą przekraczały wartości graniczne, to w następnym kroku z ruchu zostaną wykluczone pojazdy z plakietką francuską 4.
Dodatkowo mogą zostać także podjęte alternatywne środki, które umożliwiają zakaz ruchu dla parzystych lub nieparzystych numerów rejestracyjnych w danym dniu.

Granice strefy ekologicznej Pireneje Atlantyckie

W niniejszym przypadku departamentu Pireneje Atlantyckie (Pyrénées-Atlantiques) część departamentu może zostać objęta ograniczeniami w ruchu drogowym.  Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zostanie komunikatem prasowym prefektury ogłoszony obszar, w którym mają obwiązywać ograniczenia. W każdym razie należy zwrócić uwagę, że w razie alarmu zanieczyszczenia powietrza mogą zostać objęte autostrady A64 (do Bayonne i Tuluzy) i A65 (z i do Bordeaux).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Pireneje Atlantyckie/Pau ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
05.04.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPAd zależna od pogody, obowiązująca po poziomie ostrzegawczym przy przekroczeniu limitów zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar strefy ZPAd może obejmować w zasadzie cały departament Pirenejów Atlantyckich (Pyrénées-Atlantiques). Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i zostanie ogłoszony w specjalnym komunikacie prasowym wydanym przez prefekturę, który następnie ogłosi wejście strefy w życie. Możliwe objęcie w departamencie autostrad A64 i A65.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.