Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Paryska Strefa ZCR
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna ZCR Paryż (Miasto Paryż)

Pierwsza strefa ekologiczna ZCR (Zone à Circulation Restreinte) została wprowadzona w Paryżu już od 1.09.2015. Początkowo zabraniała wjazdu tylko autobusom i ciężarówkom, które zostały zarejestrowane przed 01.10.2001. Od 01.07.2016 nakazana jest plakietka francuska, a więc obecnie również samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze N1, które zostały zarejestrowane przed 01.01.1997, są wyłączone  wjazdu do strefy ekologicznej ZCR Paryż.
W dniu 25.06.2019 prefektura i Urząd Miasta Paryża podpisały dekret N°2019 P15655, w którym zdecydowano o zaostrzeniu zakazów jazdy na podstawie plakietki francuskiej od 01.07.2019 na okres próbny 3 lata. Od tej daty do jazdy dopuszczone są tylko pojazdy z plakietkami francuskimi E, 1, 2 i 3. Ma to zastosowanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Zakaz dotyczy również samochodów ciężarowych i autobusów w weekendy i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 20.00. Strefa ekologiczna jest oznaczona znakami drogowymi. 

Teraz, od 01.07.2019 r., weszły w życie kolejne zaostrzone regulacje i winieta Crit'Air nr 4 została ostatecznie wyłączona z ruchu drogowego w Paryżu.

Stolica Francji jest zarazem miastem i jednym z 8 departamentów regionu Ile-de-France. Paryż jest domem dla ponad 2.206.000 mieszkańców na powierzchni ok. 105 km².

Ruch komunikacyjny w stolicy jest często gęsty i trudny. Obwodnica " Boulevard Périphérique " z 270.000 pojazdami dziennie jest najbardziej uczęszczaną autostradą miejską w Europie. W tym kontekście jasne jest, że 90% Paryżan ubolewa z powodu bardzo zanieczyszczonego powietrza. W celu poprawy jakości powietrza, a tym samym jakości życia mieszkańców, władze lokalne zdecydowały się w przyszłości w większym stopniu zająć się wpływem komunikacji na środowisko. Dlatego też wprowadzono strefę ekologiczną ZCR w Paryżu, zakazy jazdy i plakietkę francuską .

Od stycznia 2021 w mieście Paryż będą obowiązywać te same regulacje, co w ramach obwodnicy autostradowej A86 w strefie ekologicznej ZFE Grand Paris. Kiedy nastąpi dostosowaniu tych dwóch stref, wydaje się, że planuje się dodatkowy nadzór za pomocą automatycznych systemów kamer w obrębie i na granicach aglomeracji Paryża. Dalsze zaostrzenie regulacji wjazdu do Paryża nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat. Plakietka francuska nr 3 zostanie wykluczona w lipcu 2022, a plakietka francuska nr 2 w styczniu 2024.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Granice strefy ekologicznej Paryż

Paryska strefa ekologiczna ZCR obowiązuje na całym obszarze stolicy Francji, który leży w obrębie obwodnicy "Boulevard Périphérique". Obwodnica ta stanowi granicę strefy ekologicznej, ale nie należy do strefy ZCR.
Dwa duże parki Paryża (Bois de Boulogne i Bois de Vincennes) znajdują się poza strefą ZCR i w związku z tym - podobnie jak wszystkie drogi poza obwodnicą - nie podlegają zakazom ruchu.

Od 01.07.2019 jest obwodnica śródmieścia Paryża, Boulevard Périphérique, jak również Bois de Boulogne i Bois de Vincennes objęta regulacjami nowej otaczającej strefy ekologicznej ZFE Grand Paris. Ponadto miasto Paryż (ZCR Paryż) znajduje się w obrębie strefy ZPA Paryż. Z tego powodu w każdej chwili może zostać aktywowany tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdu, a Crit'Air nr 3 może zostać wykluczony z ruchu drogowego.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Paryż Miasto ZFE – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.09.2015
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stále platná, 08:00-20:00
Grzywna:
68-450 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Od 01.07.2019 jest obwodnica śródmieścia Paryża, Boulevard Périphérique, jak również Bois de Boulogne i Bois de Vincennes objęta regulacjami nowej otaczającej strefy ekologicznej ZFE Grand Paris. Ponadto miasto Paryż (ZFE Paryż) znajduje się w obrębie strefy ZPA Paryż.
Reguła dla Paryża:
Brak zakazu jazdy dla L, M1, N1 < 3,5 t w weekendy i święta.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.