Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Paryska Strefa Grande Paris ZFE
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna ZCR/ZFE Grand Paryż

Od 01.07.2019 utworzono w metropolii Paryż kolejną strefę ekologiczną (Grand Paris ZFE), która zasadniczo odpowiada terenowi wewnątrz obwodnicy autostradowej A86.
Uchwalona przez Radę Metropolii Paryża dużą większością głosów już 12.11.2018 strefa ekologiczna Grand Paris jest stałą, ze stałą granicą i niezależną od pogody strefą („Zone à Faibles Emissions“ / ZFE) , która odpowiada Low Emission Zone (LEZ). Obowiązujące dotychczas pojęcie ZCR dla francuskiej strefy ekologicznej (Zone à Circulation Restreinte) został z wprowadzeniem ZFE Grand Paris obecnie także zmieniony termin ZFE.
ZFE Grand Paris ma w kolejnych latach obowiązywać we wszystkich 79 gminach metropolii Grand Paris. Jednak w momencie 01.07.2019 r. tylko 47 z 79 gmin zgodziło się na udział w strefie, tak więc przede wszystkim stworzono nową, ogromną mozaikę miast i gmin o różnych przepisach (strefach ekologicznych).

Obecnie 47 gmin nowej strefy ekologicznej Grand Paris ZFE uzgodniło wspólne zasady i wyjątki. Ponadto przyjęto harmonogram, który przewiduje dalsze zaostrzenie zakazów wjazdu pojazdów.
Nazwy i obszary biorących udział gmin zostały ogłoszone w mediach w dniu 26.06.2019. Zgodnie z tym od 01.07.2019 mogą do nowej strefy wjechać tylko pojazdy z plakietką francuską E, 1, 2, 3 i 4 w okresie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00. Wjazd bez winiety lub z winietą nr 5 jest zabroniony. Dla ciężarówek (N2, N3) i autobusów zakaz obowiązuje także w weekendy oraz święta od godz. 8.00 do 20.00.

Dalszy harmonogram przewiduje, że pojazdy z plakietką francuską 4 mają zostać także ostatecznie wykluczone z ruchu od stycznia 2021. W dalszej kolejności z ruchu zostaną wykluczone także Crit’Air 3 od lipca 2022 i Crit’Air 2 od stycznia 2024.

Tym harmonogramem osiągnięte zostanie, że od stycznia 2021 w strefie ekologicznej Grand Paris obowiązywać będą te same regulacje jak w strefie ekologicznej ZCR miasta Paryż. Jednakże jednolita regulacja może zostać osiągnięta tylko wtedy, gdy do tego czasu także pozostałe gminy dołączą do strefy ekologicznej. W takim przypadku wydaje się, że planuje się dodatkowy nadzór za pomocą automatycznych systemów kamer w obrębie i na granicach obszaru aglomeracji Paryża.
Łącznie obszar Grand Paris / Wielkiego Paryża (Métropole du Grand Paris) wraz z miastem Paryż, obejmuje 131 gmin i liczy około 7 milionów mieszkańców na obszarze około 815 km². Na dzień 01.07.2019 około 5,61 miliona mieszkańców 47 gmin wokół Paryża jest obecnie objętych nową strefą.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Strefa Grand Paris ZFE jest zdefiniowania linią niebieskich kropek. Zoomowalna, interaktywna mapa jest dostępna w aplikacji Green-Zones.
Źródło zdjęcia: Préfet de la Région d’Ile de France / metropolegrandparis.fr

Obecnie planuje się, że przed końcem 2021 nie będą wymierzane jeszcze żadne kary w strefie ekologicznej Grand-Paris a kierowcy pojazdów, którzy popełnili wykroczenie, mają zostać przekonani metodami pedagogicznymi.
Nie oznacza to jednak zabezpieczenia przed wysokimi karami, ponieważ strefie Grand-Paris nadrzędną jest zależna od pogody strefa ekologiczna ZPA Paryż. Tutaj jest ogłaszanych w roku wiele zakazów jazdy dla plakietki francuskiej 5, 4 i 3. Szczególnie prowadzi to do masowych zakazów jazdy w miesiącach letnich, które obejmują około 60% wszystkich pojazdów.
Już od 01.09.2015 została wprowadzona stała strefa ekologiczna ZCR Paryż w mieście Paryż w obrębie śródmiejskiej obwodnicy Boulevard Périphérique, w której od 01.07.2017 plakietka francuska była również obowiązkowa dla wszystkich pojazdów.
Obecnie przepisy zostały ponownie zaostrzone z dniem 1.07.2019 r., zezwalając na wjazd tylko pojazdom z plakietką francuską E, 1, 2 i 3. Konkretnie oznacza to, że samochody osobowe, lekkie pojazdy użytkowe N1 zarejestrowane przed 01.01.2001 r. oraz ciężarówki i autobusy zarejestrowane przed 01.10.2006 r. również otrzymały ostateczny zakaz wjazdu.

Granice strefy ekologicznej Grand Paryż

Początkowo strefa miała obejmować wszystkie 79 gmin, które znajdują się w większości wewnątrz autostrady A86. Ponieważ jednak żadna gmina nie jest zobowiązana do implementowania regulacji strefy, to regulacje obowiązują tylko w 47 z 79 gmin. Wynikająca z tego mapa strefy ekologicznej, wyglądająca jak mozaika, jest udostępniona w aplikacji Green-Zones. Mapa pokazuje zatem ważność strefy ekologicznej Grand Paris w wielu (ale nie wszystkich) gminach wewnątrz A86 i niektórych poza A86, jak również w dwóch lasach miejskich "Bois de Boulogne" i "Bois de Vincennes" miasta Paryża.

Mocno obciążona ruchem obwodnica autostradowa A86 jest zwolniona z regulacji strefy Grand Paris ZCR/ZFE. W każdym razie paryska obwodnica Boulevard Périphérique, która znajduje się poza paryską strefą ZCR, znajduje się teraz w strefie Grand Paris ZCR/ZFE.
Stałej strefy Grand Paris ZCR/ZFE nie należy mylić z stałą strefą ZCR Paryż, w której obowiązują jeszcze ostrzejsze regulacje, jak również z czasową strefą ZPA Paryż, która częste jest ogłaszana przy wynikających z pogody obciążeniach powietrza i której zakazy jazdy oraz regulacje wyłączają pozostałe dwie strefy i jej regulacje „przykrywają”.

 

 

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Paryż A86 (w obrębie) ZFE- Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.07.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stále platná, 08:00-20:00
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Pierwotnie strefa miała objąć wszystkie 79 gmin, z których większość znajduje się w obrębie autostrady A86. Ponieważ jednak żadna gmina nie jest zobowiązana do wdrożenia zasady strefy, zasady te obowiązują tylko w 47 z 79 gmin. Powstała w ten sposób mapa strefy środowiskowej, która wygląda jak dywan patchworku, została przedstawiona w aplikacji Zielone Strefy. Mapa pokazuje zatem ważność strefy ekologicznej Wielkiego Paryża w wielu (ale nie wszystkich) gminach w obrębie A86 i niektórych poza A86, jak również w dwóch lasach miejskich "Bois de Boulogne" i "Bois de Vincennes" miasta Paryża.

Ruchliwy pierścień autostrady A86 jest wyłączony z przepisów strefy Grand Paris ZCR/ZFE. W każdym razie, paryska obwodnica Boulevard Périphérique, która znajduje się poza paryską strefą ZCR, znajduje się teraz w strefie Grand Paris ZCR/ZFE.

Strefa stała Grand Paris ZCR/ZFE nie powinna być mylona ze strefą stałą Paris ZCR, gdzie obowiązują jeszcze surowsze przepisy, oraz strefa tymczasowa Paris ZPA, która często wchodzi w życie w przypadku zanieczyszczenia powietrza spowodowanego warunkami atmosferycznymi i której zakazy i przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów uchylają pozostałe dwie strefy i "uchylają" ich przepisy.
Reguła dla Paryża:
Brak zakazu jazdy dla L, M1, N1 < 3,5 t w weekendy i święta.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.