Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Marsylia Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Marsylia

W dniu 07.06.2019 prefekt departamentu Bouches-du-Rhône podpisał dekret, który zastępuje dotychczasowy katalog środków na wypadek szczytu zanieczyszczenia powietrza i niniejszym wprowadza nową czasową strefę ekologiczną ZPA w centrum Marsylii.
Zgodnie z dekretem prefekt może w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza aktywować zakazy jazdy w nowo zdefiniowanej śródmiejskiej strefie. Od drugiego dnia wstępnego ostrzeżenia przez strefę nie mogą przejeżdżać wszystkie ciężarówki powyżej 3,5 tony w ruchu tranzytowym. Ponadto obowiązują zakazy jazdy od 4 dnia wstępnego ostrzeżenia dla wszystkich pojazdów, które nie posiadają winiety Crit’Air lub posiadają tylko winietę kategorii 5 albo 4. Zakazy jazdy obowiązują od następnego dnia po ogłoszeniu każdorazowo od godz. 6.00 do 20.00 do czasu, gdy substancje szkodliwe znowu osiągną zalecane wartości graniczne.
Miasto Marsylia znajduje się w departamencie Bouches-du-Rhône (departament nr 13) i posiada ponad 862.000 mieszkańców na obszarze 241 km². Marsylia jest ponadto miastem powiatowym departamentu Bouches-du-Rhône.

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia, wprowadzono w departamencie Delta Rodanu czasowo obowiązującą strefę ekologiczną, która przy trwających zanieczyszczeniach powietrza stanie się obowiązująca dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta z dnia 07.06.2019.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Prefektura departamentu przewiduje w razie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPA o 20 km/godz.
Jeśli jedna z wyżej wymienionych wartości zanieczyszczeń nadal przekracza określone wartości po ogłoszeniu alarmu wstępnego, wówczas w kolejnym kroku nastąpi wykluczenie z ruchu wszystkich typów pojazdów. Oznacza to, że pojazdy, które nie posiadają plakietki francuskiej oraz pojazdy, które posiadają tylko plakietki francuskie kategorii 4 i 5, są natychmiast wykluczone z ruchu drogowego. Niniejszym tylko plakietki francuskie kategorii 1-3 są uprawnione do jazdy.

Granice strefy ekologicznej Marsylia

Strefa leży w centrum Marsylii. Od zachodu granicą jest morze, od północy granicę stanowi autostrada A557, Boulevard de Plombières i Avenue Alexandre Fleming, ze wschodu Boulevard du Maréchal Juin, Boulevard Françoise Duparc, Boulevard Sakakini, Boulevard Jean Moulin i Boulevard Rabatau Daniel Matalon a od południa Avenue du Prado.
Port w Marsylii, tunel przy porcie (Vieux Port, la Joliette, la Major), autostrada A55 i A50, Avenue du Prado i tunel Prado, jak i Boulevard Euroméditerranée Quai d'Arenc do Porte de Chanterac nie są jednak częścią strefy ekologicznej i można nimi jeździć.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Marsylia ZPA - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
07.06.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPA zależna od pogody, obowiązująca po poziomie ostrzegawczym przy przekroczeniu limitów zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa leży w centrum Marsylii. Od zachodu granicą jest morze, od północy granicę stanowi autostrada A557, Boulevard de Plombières i Avenue Alexandre Fleming, ze wschodu Boulevard du Maréchal Juin, Boulevard Françoise Duparc, Boulevard Sakakini, Boulevard Jean Moulin i Boulevard Rabatau Daniel Matalon a od południa Avenue du Prado.
Port w Marsylii, tunel przy porcie (Vieux Port, la Joliette, la Major), autostrada A55 i A50, Avenue du Prado i tunel Prado, jak i Boulevard Euroméditerranée Quai d'Arenc do Porte de Chanterac nie są jednak częścią strefy ekologicznej i można nimi jeździć.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.