Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Lyon Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Lyon

Już od 12.12.2016 została w Lyon wprowadzona strefa ochrony powietrza ZPA (Zone de Protection de l’Air). Początkowo zakaz ruchu obowiązywał na podstawie plakietki francuskiej, jak również parzystych i nieparzystych numerów rejestracyjnych pojazdów.
W dniu 03.07.2019 został przez prefekturȩ francuskiego departamentu Rhône podpisany dekret, w którym działania obowiązujące w sytuacji wystąpienia szczytu zanieczyszenia powietrza, zostały na nowo ustanowione.

Na podstawie tego dekretu strefa ekologiczna została z dniem 04.07.2019 rozszerzona o niektóre dzielnice gminne, tak że powierzchnia tymczasowej strefy ekologicznej Lyon ZPA odpowiada obecnie powierzchni stałej strefy ekologicznej Lyon ZFE, która weszła w życie z dniem 01.01.2020.
Wraz z tym rozszerzeniem obszaru strefy ekologicznej Lyon ZPA ewentualne czasowe zakazy wjazdu będą teraz obowiązywać również w otaczających Lyon miastach Caluire-et-Cuire i Villeurbanne.
Aktywowane przez prefekta w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zakazy wjazdu dotyczą zasadniczo wszystkich pojazdów bez plakietki francuskiej oraz pojazdów z plakietkami francuskimi 5 i 4.

Dalsze szczegóły i wyjątki (np. pojazdy z 3 lub więcej pasażerami), jak również aktualny status wjazdu do strefy dla poszczególnych typów pojazdów można zobaczyć w aplikacji Green-Zones.

Lyon znajduje się w departamencie Rhône (nr 69) w regionie Auvergne-Rhône-Alpes. Miasto okrȩgowe bȩdące również siedzibą prefekta zamieszkuje ponad 510 000 mieszkańców na powierzchni równej 48 km².
W celu przygotowania się na powtarzające się szczyty zanieczyszczeń powietrza na obszarze Lyon wprowadzono obowiązującą czasowo strefę ekologiczną (ZPA), która na podstawie dekretu N°69-2019-07-03-005 z dnia 03.07.2019 od dnia 04.07.2019 obowiązuje wszystkie pojazdy w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza wchodzą w życie środki na kilku poziomach.
Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach Strefa ochrony powietrza ZPA o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Pojazdy, które nie posiadają winiety Crit'Air lub posiadają szczególne kategorie winiety Crit'Air, mogą zostać wykluczone z ruchu.

Granice strefy ekologicznej Lyon

Wszystkie drogi w miastach Caluire-et-Cuire, Lyon i Villeurbanne należą do obszaru strefy ochrony powietrza ZPA Lyon. Z zakazu jazdy wyłączone są główne osie A6, A7, A42, jak również tunel A6 przechodzący przez górę "Fourvière" oraz niektóre drogi podrzędne, które w dekrecie nr N°69-2017-11-16-002 wymienione są na stronie 8 (25).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Lyon ZPA – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
12.12.2016
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) i po każdorazowej decyzji odpowiedniego prefekta.
Grzywna:
68 - 375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Wszystkie drogi w miastach Lyon i Villeurbanne należą do obszaru strefy ochrony powietrza ZPA Lyon. Osie główne A6, A7, A42 oraz tunel A6 przechodzący przez górę "Fourvière" nie są objęte zakazem ruchu.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.