Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Lille Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Lille (obszar Lille)

W dniu 5 lipca 2017 r. pięciu prefektów regionu Hauts-de-France podpisało dekret nr 156,  który stanowi o wprowadzeniu plakietki francuskiej. Dekret zawiera opis katalogu działań, które należy podjąć w przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza.
W dniu 18 lipca 2017 r. w komunikacie prasowym prefektury podano do wiadomości informacjȩ o działaniach, które mają zostać podjȩte w 12 gminach położonych na obszarze Lille (Grand Lille) w przypadku szczytowego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Strefa ochrony powietrza ZPA wchodzi w życie tylko wtedy, gdy zostanie ogłoszona przez właściwego prefekta ze względu na warunki pogodowe.
Metropolia Lille (dużą gmina) znajduje się w departamencie północnym (nr 59) w regionie Hauts-de-France. Metropolia składa się łącznie z 90 gmin o powierzchni równej 648 km² i zamieszkuje ją ponad 1 134 000 mieszkańców.

Miasto Lille, bȩdące również siedziba prefekta, jest miastem okręgowym departamentu. Obejmuje ono powierzchnię 35 km² i liczy około 233 000 mieszkańców.
Oprócz Lille w strefie ochrony powietrza ZPA znajduje się 11 następujących gmin: Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille i Sequedin.
W celu przygotowania się na powtarzające się szczyty zanieczyszczeń powietrza na obszarze Lille wprowadzono obowiązującą czasowo strefę ekologiczną (ZPA), która będzie obowiązywać wszystkie pojazdy w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza wchodzą w życie środki na kilku poziomach.
Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach Strefa ochrony powietrza ZPA o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Pojazdy, które nie posiadają plakietki francuskiejr lub posiadają szczególne kategorie plakietki francuskiej, mogą zostać wykluczone z ruchu.

Granice strefy ekologicznej w obszarze Lille

Strefa ochrony powietrza ZPA w regionie Lille  obejmuje 12 gmin: Lille i bliskie okolice (Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille i Sequedin).
W obrębie stref y ekologicznej znajdują się główne osie A1 (z i do Paryża), A22 (z i do Gent w Belgii), A25 (z i do Dünkirchen/Dunkerque), N227 (pomiędzy autostradami A22 i A27 w kierunku Brukseli) oraz D652 (pomiędzy autostradami A22 i A25). Zakazy jazdy nie będą dotyczyły żadnej z tych osi.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Lille (obszar Lille) ZPA – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
18.07.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) i po każdorazowej decyzji odpowiedniego prefekta.
Grzywna:
68 - 375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPA w regionie Lille  obejmuje 12 gmin: Lille i bliskie okolice (Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille i Sequedin).
Zakaz ruchu nie bȩdzie dotyczył głównych osi A1, A22, A25, N227 i D652 przebiegających w strefie ochrony powietrza ZPA w obszarze Lille.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.