Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Hérault/Montpellier Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Hérault / Montpellier

W dniu 04.08.2017 prefekt departamentu Hérault podpisał dekret, w którym uchwalono wprowadzenie plakietki francuskiej w ramach departamentu. Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenia, w jakim zakresie oraz jakie miasta i gminy zostaną objęte, leżą w gestii prefekta departamentu Hérault. Oznacza to, że w ramach ZPAd Hérault może dojść miejscowych i czasowo ograniczonych, zmieniających się i trudno przewidywalnych zakazów jazdy, do których właściciel pojazdu powinien się dostosować.

Departament Hérault (departament nr 34) jest jednym z 13 departamentów w regionie Oksytanii  i domem dla ponad 1.107.000 mieszkańców na ok. 6.200 km². Stolicą departamentu Hérault jest miasto Montpellier, które na powierzchni 57 km² liczy ok. 278.000 mieszkańców i które jest też siedzibą prefekta departamentu.

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia wprowadzono w departamencie Hérault czasowo obowiązującą strefę ekologiczną, która przy utrzymującym się zanieczyszczeniu powietrza staje się obowiązująca dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta z dnia 04.08.2017.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Prefektura departamentu przewiduje w razie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów.
Pojazdy, które nie posiadają plakietki francuskiej albo nie posiadają wystarczającej kategorii winiety, mogą zostać wykluczone z ruchu.

Granice strefy ekologicznej Hérault

W niniejszym przypadku departamentu Hérault ograniczeniami ruchu mogą zostać objęte części departamentu. Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zostanie komunikatem prasowym prefektury ogłoszony obszar, w którym mają obwiązywać ograniczenia.
W każdym razie należy zwrócić uwagę, że przy alarmie zanieczyszczenia powietrza mogą zostać objęte w departamencie autostrady A9 (z Perpignan do Orange) i A75 (z i do Clermont-Ferrand).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Hérault/Montpellier ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
04.08.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPAd zależna od pogody, obowiązująca po poziomie ostrzegawczym przy przekroczeniu limitów zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar strefy ZPAd może w zasadzie objąć cały departament Hérault. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i zostanie ogłoszony w specjalnym komunikacie prasowym wydanym przez prefekturę, który następnie ogłosi wejście strefy w życie. Możliwe objęcie autostrad A9 i A75 w departamencie.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.