Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Górna Sabaudia/Annecy Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Górna Sabaudia / Annecy

W dniu 23.10.2017 r. prefekt departamentu Górna Sabaudia (Haute-Savoie) podpisał dekret, w którym zapowiedział wprowadzenie w ramach departamentu plakietki francuskiej. Dekret opisuje katalog środków, które mogą być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza dla niektórych typów pojazdów i klas Euro. Cechą charakterystyczną jest jednak to, że w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza dopiero zostanie określone miasto lub gmina w ramach departamentu, w którym zostanie wprowadzona w życie strefa ekologiczna zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Wymaga to osobnego dekretu prefekta lub lokalnych władz policyjnych. Oznacza to, że w ramach ZPAd dla Górna Sbaudii mogą być teraz wprowadzone lokalne zmienne zakazy jazdy, do których musi się dostosować właściciel pojazdu. 

Górna Sabaudia (Haute-Savoie - departament nr 74) jest jednym z 12 departamentów w regionie Owernia-Rodan-Alpy (Auvergne-Rhône-Alpes) i liczy 794.000 mieszkańców na powierzchni około 4.400 km². Annecy liczące 126.000 mieszkańców na powierzchni 67 km² jest siedzibą powiatu Sabaudia, w którym mieści się także siedziba prefekta.

Według danych regionalnego Instytutu Jakości Powietrza ATMO Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Górna Sabaudia występują regularne szczyty zanieczyszczeń powietrza, które rosną szczególnie zimą. To dlatego właśnie wprowadzana jest obecnie tymczasowa strefa ekologiczna, która będzie obowiązkowa dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta n°PAIC-2017-0074 w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

W przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza prefektura przewiduje katalog działań w kilku etapach. Po ostrzeżeniu w pierwszym kroku wyzwalany jest alarm zanieczyszczenia powietrza („niveau d’alerte N1“)  poziomu 1. Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeżeli jeden z wyżej wymienionych poziomów zanieczyszczeń nadal przekracza te wartości, drugim krokiem (z reguły/zazwyczaj po dwóch dniach) jest ogłoszenie alarmu o zanieczyszczeniu powietrza („niveau d’alerte N2“) z zakazem jazdy, zgodnie z którym w ciągu dwóch dni alarmu mogą jechać tylko pojazdy posiadające winietę Crit'Air E, 1, 2, 3, 4, 5.

Po dwóch pierwszych poziomach prefekt może ogłosić trzeci poziom alarmu, którym jest zaostrzenie drugiego poziomu (oficjalna nazwa "niveau N2 aggravé“). W tym łącznie trzecim etapie prefekt może dodatkowo wykluczyć z ruchu drogowego plakietki francuskie klasy 4 i 5.

Granice strefy ekologicznej Górna Sabaudia

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem właściwego prefekta.
W takim przypadku może to jednak dotyczyć całego obszaru departamentu Górna Sabaudia. Dopiero w przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza, będzie określany dokładny zasięg strefy dotkniętej konkretnym ograniczeniem ruchu, poprzez dodatkowy, odrębny dekret, który może zostać wydany w ciągu jednego dnia.
Wkażdym przypadku należy zauważyć, że w przypadku alarmu o zanieczyszczeniu powietrza może to mieć dotyczyć także autostrady A40 (która prowadzi przez departament w pobliże Genewy) oraz A41 do i z Chambery.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Górna Sabaudia/Annecy ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
27.10.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 50 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje teoretycznie swoim zasięgiem cały departament Górna Sabaudia. Odpowiedni zakres strefy zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w odpowiednim dekrecie indywidualnym, który ogłasza wejście w życie strefy. Możliwymi objętymi autostradami w departamencie Górna Sabaudia są A40 i A41.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.