Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Eure-et-Loir/Chartres Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Eure-et-Loir / Chartres

W dniu 24.11.2017 prefekt departamentu Eure-et-Loir podpisał dekret, w  którym ogłosił wprowadzenie plakietki francuskiej w ramach departamentu. Dekret wszedł z tą datą w życie. Cechą charakterystyczną jest jednak to, że w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza dopiero zostanie określone miasto lub gmina w ramach departamentu, w którym zostanie wprowadzona w życie strefa ekologiczna zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Będzie to wymagało osobnego dekretu prefekta po konsultacji z odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zachodniej Francji ("Zone Ouest“). Oznacza to, że w obrębie ZPAd Eure-et-Loir mogą być obecnie stosowane lokalnie zmieniające się zakazy jazdy, do których właściciel pojazdu musi się dostosować.

Eure-et-Loir (departament nr 28) jest jednym z 6 departamentów Regionu Centralnego-Dolina Loary (Centre-Val de Loire) i liczy 434.000 mieszkanców na ponad 5.900 km². Chartres z 39.000 mieszkańców na powierzchni 17 km² jest miastem powiatowym dla Eure-et-Loir, w której siedzibę ma także prefekt.

Chociaż Region Centralny-Dolina Loary (Centre-Val de Loire) nie zalicza się do regionów Francji, które są szczególnie często narażone na okresy zanieczyszczenie powietrza, ważne jest, aby być przygotowanym, że takie wydarzenie może wystąpić. Z tego powodu departament Eure-et-Loir, z siedzibą w Chartres, wprowadza obecnie tymczasową strefę ekologiczną, która stanie się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza, zgodnie z dekretem prefekta n°PREF-CABINET-SIDPC-17/11/01 z dnia 16.11.2017.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Kryterium dla pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza jest sytuacja, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem odpowiedzialnego Instytutu ds. jakości powietrza „Lig Air“  został przekroczony poziom 80 µg/m³ dla pyłu zawieszonego lub 240 µg/m³ dla ozonu lub 400 µg/m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd musi zostać zmniejszona o 20 km/h albo też (w zależności od pilności i miejscowego występowania szczytu zanieczyszczeń) jest natychmiast przenoszona do drugiego etapu alarmu.

W zależności od intensywności i czasu trwania szczytu zanieczyszczenia mogą nastąpić w tym drugim etapie po konsultacji z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo "Zone Ouest"  opcjonalne dodatkowe środki wraz z zakazem jazdy. Są to w szczególności przepisy dotyczące zróżnicowanej regulacji ruchu drogowego w oparciu o winietę Crit'Air („circulation différenciée“). Prefekt może wtedy wyłączyć z ruchu drogowego pojazdy, które nie posiadają żadnej plakietki francuskiej oraz klasy plakietek francuskich 4 i 5.

Szczególne zasady do poziomów zanieczyszczenia

Tutaj, w przypadku departamentu Euret-et-Loir, informacja o tym, czy winieta Crit'Air jest wymagana w ogóle lub dodatkowo czy plakietki francuskie 4 i 5 mogą być wyłączone z ruchu drogowego, jest podawana dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza.

Granice strefy ekologicznej Eure-et-Loir

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem właściwego prefekta.
Cały obszar departametu Eure-et-Loir może zostać nimi dotknięty, ponieważ dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza będzie obwieszczona dokładny zasięg strefy wraz z konkretnymi ograniczeniami ruchu. To dzieje się w dodatkowym, oddzielnym dekrecie, który może zostać wydany w ciągu jednego dnia.
W każdym razie należy zwrócić uwagę, że w przypadku alarmu zanieczyszczenia powietrza mogą strefą zostać objęte autostrady a10 (między Paryżem a Bordeaux, przez Orleans i Tours) i A11 (od Ablis do Nantes, przez Chartres i Le Mans).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Eure-et-Loir/Chartres ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
24.11.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 80 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Cały departament Eure-et-Loir stał się teoretycznie strefą ZPAd. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w odpowiednim indywidualnym dekrecie, który następnie warunkuje wejście strefy w życie. Autostrady A10 i A11 mogą zostać objęte w ramach departamentu Eure-et-Loir.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.