Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Doliny Arve Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Dolina Arve

Prefekt departamentu Haute-Savoie (Annecy) podpisał  w dniu 9 maja 2017 r. dekret zapowiadający wprowadzenie w dolinie Arve plakietki francuskiej. W dniu  1 stycznia 2018 r. rozporządzrnie to weszło w życie. Decyzja ta  dotyczy w szczególności ruchu samochodów ciężarowych (> 7,5 tony) w Alpach Francuskich pomiędzy Genewą, Chamonixem i Włochami.  Pojazdy te  są w wyjątkowo dużym stopniu odpowiedzialne za większość zanieczyszczeń powietrza we wrażliwej dolinie rzeki Arve.

Odpowiednie rozporządzenie nr DDT 2017-1030 z dnia 09.05.2017 stanowi, że strefa środowiskowa wejdzie w życie z dniem 01.09.2017 oraz  że możliwe jest  wprowadzenie  zakazu  jazdy dla niektórych klas EURO. Od 01.01.2018 r. zakazy te są kontrolowane za pomocą plakietki francuskiej.  Odpowiednie aktywowanie tej tymczasowej strefy ochrony powietrza (ZPA) następuje poprzez wyznaczenie właściwego prefekta w momencie, kiedy wartości substancji zanieczyszczających powietrze czynią to koniecznym.

Zakaz jazdy zależny od zanieczyszczenia powietrza
Zakaz jazdy dotyczy tylko samochodów ciȩżarowych powyżej 7,5 tony nieposiadających plakietki francuskiej oraz tych, których kategoria plakietki jest niewystarczająca  W momencie utrzymującego siȩ szczytu zanieczyszczenia powietrza pojazdy te obowiązuje zakaz poruszania siȩ. W każdym przypadku pojazdy posiadające plakietkȩ francuską 5 zostaną wykluczone z przejazdu. Pojazdy ciȩżarowe, których zakaz ten nie dotyczy są wymienione na stronach 4-7 rozporządzenia i są dostȩpne tutaj w jȩzyku francuskim. Ruch pojazdów osobowych, zdaniem władz, nie jest jak na razie dotkniȩty powyższymi regulacjami.

Granice strefy ekologicznej ZPA w Doliny Arve

Działania obejmą 41 miast i gmin z Planu ochrony powietrza Doliny Arve z roku 2012, które znajdują się wzdłuż 80-kilometrowego odcinla biegu rzeki Arve między gminą Contamine-sur-Arve a skrzyżowaniem autostrad A40/A410 i obszarem źródła rzeki Arve za miasteczkiem Argentière (gmina Le Tour).
Objęty przez strefę ekologiczną ruch drogowy będzie więc utrudniony między skrzyżowaniem autostrad A40/A410 na autostradzie A40 do La Fayet jak również dalej na N205 do zjazdu do tunelu Mont Blanc jak i na N1506 do Chamonix i Argentière.

A40 od strony Genewy jest główną trasą do tunelu Mont Blanc, którym prowadzi ruch przez Le Fayet i drogę krajową N205 do włoskiego Turynu i Mediolanu.
W tym kontekście szczególnie ważne jest też, że francuska minister środowiska Ségolène Royal rozpoczęła równoległe rozmowy z włoskim rządem, których celem jest objęcie i ogłoszenie strefą ochrony powietrza całej francuskiej strony N205 - a więc na uboczu Arve od  Les Pelerins do tunelu Monte Blanc. W tym przypadku objęty został by cały ruch do Włoch. Nie istniałaby w ten sposób żadna trasa objazdowa.
Listę na pewno objętych gmin znajdą Państwo tutaj

Autostrada A40, która prowadzi wzdłuż doliny Arve, jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg między północą Europy a Włochami. Autostrada ta prowadzi do tunelu Mont Blanc, który codziennie pokonuje ok. 5.000 ciężarówek. Geograficzne położenie doliny Arve, która wije się głęboko między wysokimi wierzchołkami gór, prowadzi do tego, że pyły z powodu braku wiatru mogą tylko z trudem uchodzić i długo obciążają powietrze.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Dolina Arve ZPA – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.09.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody obowiązująca po decyzji prefekta w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza (poziom cząstek stałych > 80 µg/m³) po uprzednim etapie ostrzegawczym (poziom cząstek stałych > 50 µg/m³)
Grzywna:
68-375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna ZPA Arve Valley obejmuje 41 miast i gmin wzdłuż 80- kilometrowego brzegu rzeki Arve pomiędzy gminą Contamine-sur-Arve przy węźle autostradowym A40/A410 oraz źródłem rzeki Arve do Vallorcine. Dotyczy ona pojazdów jadących pomiędzy węzłem drogowym A40/A410 na autostradzie A40 aż do Fayet, jak i pojazdów jadących przez drogę państwową N205 aż do tunelu pod Mont Blanc i przez D1506 aż do Chamonix i Vallorcine.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.