Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Chambery Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Chambery

W dniu 02.11.2017 prefekt departamentu Sabaudia (Savoie) podpisał dekret Nr. DSIPC-2017-1102, który wszedł w życie 21.11.2017.
Zgodnie z tym dekretem właściwy prefekt w w ramach ZPAd departamentu Sabaudia może w razie konieczności podjąć decyzję o konkretnych zakazach jazdy w regionie, w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza. Z drugiej strony, dekret zezwala poszczególnym miastom w departamencie na ustanowienie własnej strefy ZPA i w razie potrzeby na wprowadzenie zakazu jazdy.
Na podstawie tego dekretu miasto Chambery wprowadziło obecnie własną strefę ochrony powietrza ZPA wraz z przepisami dotyczącymi plakietki francuskiej. Dekret opisuje katalog środków, które można podjąć w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza w Chambery. Ta strefa ochrony powietrza ZPA wejdzie w życie po każdorazowym, zależnym od pogody, ogłoszeniu jej przez prefekta departamentu Sabaudia.

Miasto Chambery znajduje się w departamencie Sabaudia (departament nr 73), który liczy ok. 60 000 mieszkańców na powierzchni 21 km². Chambery jest również stolicą departamentu Sabaudia.

Aby przygotować się na powtarzające się szczyty zanieczyszczeń w mieście Chambery, w centrum Chambery wprowadzono tymczasowo obowiązującą strefę ekologiczną, o której poinformowano w komunikacie prasowym z dnia 5.12.2017 i która weszła w życie w dniu 16.05.2018.
Ta tymczasowo obowiązująca strefa ekologiczna (ZPA) staje się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza i w razie potrzeby jest ogłaszana przez prefekta.

Należy w szczególności zauważyć, że nowo utworzona strefa tymczasowa (ZPA) została oznaczona przez miasto Chambery jako "strefa ZCR" (Zone à Circulation Restreinte), chociaż nie jest to strefa stała, a francuskie Ministerstwo Środowiska podkreśliło w piśmie z dnia 31.08.2015 różnicę między strefą ZCR a działaniami w okresie szczytu zanieczyszczenia powietrza.


Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.
W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza wchodzą w życie środki na kilku poziomach.

Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach Strefa ochrony powietrza ZPA o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Pojazdy, które nie posiadają plakietki francuskiej lub posiadają szczególne kategorie plakietki francuskiej, mogą zostać wykluczone z ruchu.. W przypadku alarmu o zanieczyszczeniu powietrza pojazdy (M1 i N1) bez winiety oraz pojazdów użytkowych (N2 i N3) z plakietką francuską 5 są objęte zakazem jazdy. Od 2 dnia z ruchu można również wykluczyć pojazdy (M1 i N1) z plakietkami francuskimi 4 i 5. W przypadku pogorszenia jakości powietrza prefekt mógłby również - zgodnie z dekretem nr DSIPC-2017-1102 - nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów dla dodatkowych klas winiety Crit'Air.

Granice strefy ekologicznej Chambery

Strefa ZPA Chambery utworzona została w samym centrum miasta. Jest z długością 950 m i szerokością 700 m stosunkowo mała.
Obszar ten jest ograniczony następującymi głównymi arteriami komunikacyjnymi: na północy od Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie i Quai Sénateur Antoine Borrel, na wschodzie od Rue Jules Ferry i Rue Plaisance, na południu od Rue André Jacques, Rue Michaud, Plac Monge, Plac Caffe i Avenue de Lyon oraz na zachodzie Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès i Avenue Pierre Lanfrey.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Chambéry ZPA – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
16.05.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) i po każdorazowej decyzji odpowiedniego prefekta.
Grzywna:
68 - 375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ZPA Chambéry utworzona została w samym centrum miasta. Jest z długością 950 m i szerokością 700 m stosunkowo mała.
Obszar ten jest ograniczony następującymi głównymi arteriami komunikacyjnymi: na północy od Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie i Quai Sénateur Antoine Borrel, na wschodzie od Rue Jules Ferry i Rue Plaisance, na południu od Rue André Jacques, Rue Michaud, Plac Monge, Plac Caffe i Avenue de Lyon oraz na zachodzie Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès i Avenue Pierre Lanfrey.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.