Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Annecy Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Annecy

W dniu 23.10.2017 prefekt departamentu Górna Sabaudia (Haute-Savoie) podpisał dekret N°PAIC-2017-0074, który wszedł w życie 27.10.2017. Katalog środków został wcześniej ogłoszony w komunikacie prasowym 16.10.2017.
Zgodnie z ze swoim dekretem dla ZPAd departamentu Górna Sabaudia prefekt może przy pojawieniu się szczytu zanieczyszczenia powietrza w razie potrzeby ogłosić konkretne zakazy jazdy w regionie. Z innej strony dekret zezwala poszczególnym miastom w departamencie  utworzenie stref ZPA i w razie potrzeby przy szczycie zanieczyszczenia powietrza ich aktywowanie.
Na podstawie tego dekretu miasto Annecy wprowadziło własną strefę ochrony powietrza ZPA z regulacjami dla plakietek francuskich. W dekrecie jest opisany katalog środków, który może zostać zastosowany w Annecy w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza. Ta strefa ochrony powietrza ZPA będzie uruchamiana po ogłoszeniu prefekta Górnej Sabaudii z powodów warunków pogodowych.

Miasto Annecy znajduje się w departamencie Górna Sabaudia (departament nr 74), ma ok. 126.000 mieszkańców na powierzchni 67 km². Annecy jest poza tym miastem powiatowym departamentu Górna Sabaudia.

Aby być przygotowanym na powtarzające się szczyty zanieczyszczenia powietrza w Annecy została w centrum miasta wprowadzona w styczniu 2018 czasowo obowiązująca strefa ekologiczna (ZPA), która przy trwającym zanieczyszczeniu powietrza staje się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów. Tu należy szczególnie zwrócić uwagę, że ta nowo utworzona czasowa strefa (ZPA) jest przez miasto nazywana "Strefą ZCR", chociaż nie jest żadną stałą strefą.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.
W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza wchodzą w życie środki na kilku poziomach.

Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach Strefa ochrony powietrza ZPA o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Pojazdy, które nie posiadają plakietki francuskiej lub posiadają szczególne kategorie plakietki francuskiej, mogą zostać wykluczone z ruchu.
W przypadku alarmu zanieczyszczenia powietrza dotknie ona zarówno pojazdy bez winiety jak również pojazdy z plakietką francuską 4 i 5.
Należy też zwrócić na to uwagę, że prefektura terminy ostrzegawcze dla ZPA Annecy będzie ogłaszać bardzo krótkie, tak więc w Annecy można spodziewać się częstszych czasowych zakazów jazdy niż w pozostałej części departamentu Górna Sabaudia.

Granice strefy ekologicznej Annecy

Strefa ZPA Annecy jest utworzona w centrum, przeważnie w ramach "strefy limitu 30". Obszar jest ograniczony przez następujące tętnice komunikacyjne:
Na północy od Avenue Gambetta, na wschodzie od Avenue de France, na zachodzie od Boulevard de la Rocade i Avenue du Rhône. Na południu od Avenue du Crêt du Maure i Avenue de Trésum oraz na południowym wschodzie od Quai E. Chapuis i Rue des Marquisats.
Wszystkie drogi w Annecy, na których dozwolone jest tempo 50 km/h, ale które znajdują się w wyżej wymienionych granicach, również należą do strefy ZPA i podlegają przepisom tej strefy.
W szczególności należy również zauważyć, że pojazdy objęte zakazem prowadzenia pojazdów nie mogą korzystać z publicznych parkingów na terenie strefy.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Annecy ZPA - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) i po każdorazowej decyzji odpowiedniego prefekta.
Grzywna:
68-450 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ZPA Annecy jest utworzona w centrum, przeważnie w ramach "strefy limitu 30". Obszar jest ograniczony przez następujące tętnice komunikacyjne:
Na północy od Avenue Gambetta, na wschodzie od Avenue de France, na zachodzie od Boulevard de la Rocade i Avenue du Rhône. Na południu od Avenue du Crêt du Maure i Avenue de Trésum oraz na południowym wschodzie od Quai E. Chapuis i Rue des Marquisats.
Wszystkie drogi w Annecy, na których dozwolone jest tempo 50 km/h, ale które znajdują się w wyżej wymienionych granicach, również należą do strefy ZPA i podlegają przepisom tej strefy. W szczególności należy również zauważyć, że pojazdy objęte zakazem prowadzenia pojazdów nie mogą korzystać z publicznych parkingów na terenie strefy.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.