Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Informacje ogólne Przyszłe strefy ekologiczne

Przyszłe francuskie strefy ekologiczne

We Francji miasta, gminy, departamenty i regiony od 2010 naruszają zobowiązania i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dyrektywy w sprawie jakości powietrza.
Pomimo kilku ostrzeżeń ze strony UE do roku 2019 wartości graniczne dla dwutlenku azotu nadal nie są dotrzymane. Z tego powodu w dniu 24.10.2019 ETS skazał Francję na szybką poprawę jakości powietrza, a tym samym nie tylko na zaostrzenie przepisów obowiązujących w istniejących strefach ekologicznych, ale również na wprowadzenie wielu nowych stref ekologicznych.

W celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi UE, rząd wprowadził nową ustawę o mobilności w dniu 26.11.2018 , w której istniejące i nowo ustanowione stałe strefy ekologiczne są obecnie określane jako ZFE Zones à faibles émissions, co odpowiada angielskiemu terminowi LEZ Low Emission Zones.
Zgodnie z prawem wspólnoty, metropolie i gminy liczące ponad 100 000 mieszkańców lub posiadające plan ochrony środowiska (PPA=Plan de Protection de l’Atmosphère) muszą ustanowić na swoim terytorium do końca roku 2020 stałe lub tymczasowe strefy ekologiczne w celu osiągnięcia określonych wartości dla pyłu zawieszonego i tlenków azotu.

Ponadto w celu poprawy przestrzegania i wdrażania planowanych zakazów prowadzenia pojazdów mają zostać wprowadzone kontrole z wykorzystaniem inteligentnych systemów kamer, takich jak te, które są już testowane w Paryżu od 2019 i planowane także przez miasto Strasburg.

Następujące francuskie miasta, gminy, departamenty i regiony planują do końca 2020 oraz także w 2021 rozszerzenie lub wprowadzenie nowych stałych i tymczasowych stref ekologicznych.

Miasto/Gmina/Region Aktualny stan informacji 28.03.2020
Métropole Aix-Marseille Provence Od czerwca 2019 Marsylia wprowadziła strefę ZPA. Plany dotyczące stałej strefy (ZFE) są już gotowe: ogłoszono mapę i harmonogram. Strefa będzie obowiązywała bez kar od lipca 2021 roku, a z karą od jesieni 2021 roku. Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie zasad dotyczących pojazdów oraz winiet Crit'Air. Oczekuje się, że dekret zostanie wydany we wrześniu 2020 roku.
Avignon W dniu 25.01.2017 zlecono przeprowadzenie badania dotyczącego ustanowienia tymczasowej strefy ekologicznej ZPA. Strefa ta ma ograniczać się do centrum miasta i być aktywowana przy wysokim zanieczyszczeniu powietrza.
Bordeaux Miasto Bordeaux planuje utworzyć strefę ekologiczną w swoim centrum. Planowany jest tymczasowy ZPA, który może być aktywowany podczas szczytu zanieczyszczenia powietrza. Ponadto planowana jest stała strefa niskiej emisji (ZFE), która w dłuższej perspektywie czasowej obejmować będzie również wycofywanie oleju napędowego do końca 2026 roku.
Clermont Auvergne Métropole Obecnie brak jest dalszych informacji na ten temat.
Dijon Po wyborach samorządowych miasto planuje zlecić przeprowadzenie badania dotyczącego ustanowienia strefy ekologicznej.
Fort-de-France Obecnie brak jest dalszych informacji na ten temat.
Grenoble-Alpes Métropole Planowany terminarz dla zakazów jazdy: 01.07.2020 zakaz dla plakietek francuskich 4, 01.07.2022 zakaz dla plakietki francuskiej 3, 01.07.2025 zakaz dla plakietki francuskiej 2.
Lille Metropole W dniu 28.06.2019 rada metropolii uchwaliła plan wprowadzenia strefy ZFE. Jesienią 2019 po zalecanych konsultacjach z zainteresowanymi osobami, nastąpi wydawanie odpowiedniego dekretu. Strefa ZFE będzie wprowadzana w życie w pojedynczych krokach: Od 2022 jako pierwszy krok zostaną wykluczone z ruchu pojazdy typu M1 i N1 2-3 nieposiadające winiety albo tylko z winietą 5 i 4. Strefa będzie obowiązywać przez 24 godziny w 7 dni tygodnia.
Grand Lyon Wprowadzenie strefy ZFE zostało uchwalone w dniu 28.01.2019. Od 01.01.2020 zakazane są ciężarówki typu N1, N2 i N3 bez plakietki francuskiej, jak również plakietek francuskich 5 i 4. Od 2021 zostaną zaostrzone zakazy jazdy, wtedy także zostanie zakazany wjazd dla plakietki francuskiej 3.
Montpellier Méditerranée Métropole Obecnie brak jest dalszych informacji na ten temat.
Métropole Nice Côte d’Azur Obecnie brak jest dalszych informacji na ten temat.
Nancy Po publicznych konsultacjach miasta Nancy w sprawie czasowej ZPA jeszcze w pierwszej połowie 2020 mogą zostać aktywowane zakazy jazdy. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt może wykluczyć z ruchu pojazdy bez winiet Crit'Air 4 i 5.
Métropole du Grand-Paris Na obszarze metropolii Paryża został ustalony terminarz zaostrzenia dla istniejącej strefy ekologicznej ZFE Grand Paris. Od 01.01.2021 zostanie zakazana plakietka francuska 4. W ten sposób regulacje strefy zostaną zrównane ze strefą ZFE/ZCR miasta Paryża. Od 01.07.2022 zostanie następnie zakazana plakietka francuska 3, a od 01.07.2024 plakietka francuska 2.
Paris Stadt Ustalony został terminarz miasta Paryża odnośnie zaostrzenia istniejącej strefy ZCR. Zgodnie z nim od 01.07.2021 strefa ZFE/ZCR Paryż stopi się z otaczającą strefą metropolii Paryża. Od 01.07.2022 zostanie następnie zakazana Crit'Air 3, a od 01.07.2024 winieta Crit’Air 2.
Pays de la Loire / Région Po trwającym latem 2019 obciążeniu ozonem w regionie prefektura wydała komunikat prasowy wzywający mieszkańców do jak najszybszego uzyskania winiet Crit'Air, ponieważ zakaz prowadzenia pojazdów może zostać nałożony w każdej chwili. Więcej szczegółów na temat objętych w przyszłości departamentów, regionów i gmin w regionie Pays de la Loire, które otrzymają tymczasową strefę ekologiczną ZPA jeszcze w 2020, nie są jednak jeszcze znane.
Grand Reims Planowana strefa ekologiczna powinna dotyczyć tylko samochodów ciężarowych i małych samochodów dostawczych (N1-2-3). Ostateczny plan wraz z granicami strefy, powinien zostać opublikowany w kwietniu i przegłosowany w grudniu 2020 r.
Métropole Rouen Normandie Od 01.01.2021 r. ma zostać wprowadzony ZFE w centrum miasta. W pierwszej kolejności dotknięte zostaną pojazdy typu N1, N2 i N3. W latach 2021-2025 obszar strefy niskiej emisji zostanie powiększony, a inne kategorie pojazdów zostaną ograniczone.
Saint-Etienne Métropole Do końca roku w metropolii Saint-Etienne zostanie wprowadzona nowa strefa ekologiczna ZFE/ZCR, do której nie będą mogły wjeżdżać żadne samochody ciężarowe (N2, N3) zarejestrowane przed 2001 rokiem. Zakaz wjazdu pojazdów będzie obowiązywał na stałe 24 godziny na dobę. Miasto planuje również strefę na rok 2021, która ma dotyczyć wszystkich kategorii pojazdów. Planowane granice to A72 na północy, N88 na wschodzie i D201 na zachodzie.
Eurométropole de Strasbourg Od 01.01.2021 zostaną wykluczone z ruchu pojazdy bez plakietki francuskiej w strefie ZFE/ZCR, jak również co roku zostaną wzmożone regulacje. Plan ten prowadzi do tego, że od roku 2025 będą mogły jeździć tylko najnowsze pojazdy benzynowe jak również pojazdy elektryczne i hybrydowe. Dla pozostałych gmin wokół Strasburga, które również należą do Eurometropolii Strasburg, wycofanie diesla ma być rozłożone w czasie do 2030.
Métropole de Toulon Provence Méditerranée Obecnie brak jest dalszych informacji na ten temat.
Toulouse Métropole Dotychczas opublikowane trzy różne scenariusze dla planowanej strefy ekologicznej ZFE/ZCR. Ostateczne regulacje i zakres strefy zostanie uchwalony w maju 2020 i jeszcze w 2020 wejdą one w życie.

Prawne podstawy dla francuskich stref ekologicznych

Aby rząd francuski mógł zrealizować wytyczne europejskich regulacji jakości powietrza (dyrektywa unijna 2008/50/WE) i lepiej ograniczać występujące wciąż szczyty zanieczyszczenia powietrza w kraju, to w roku 2016 wprowadzono winietę Crit’Air, która poza tym umożliwia także prawnie ogłaszanie zakazów jazdy. W tym celu we Francji zdefiniowano i uchwalono dwie różne prawne ramy.

Z jednej strony jest to ustawa o zmianie polityki energetycznej i zielonym wzroście (Loi de transition énergétique: LTE) i Dekret ZCR z 28.06.2016, który do tej pory umożliwiał rządowi francuskiemu wprowadzanie stałych stref ekologicznych (ZCR).

Z drugiej strony także w każdym departamencie mogą wejść w życie zgodnie z krajowym rozporządzeniem z 07.04.2016 nowe działania przez zarządzenie prefekta w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza. Prefekt aktywuje albo działania w całym departamencie albo ogranicza je do konkretnego obszaru w ramach departamentu (ZPAd) lub ogranicza je na obszar wewnątrz metropolii lub miasta (ZPA).

ZFE Zones à faibles émissions
Nowe ustawa o mobilności, która została wprowadzona przez rząd 26.11.2018, definiuje nowe ramy prawne dla stref ekologicznych, które są w niej określone na nowo jako „Low Emission Zones / LEZ” („strefy niskiej emisji”). Ustawa weszła w życie 27.12.2019.

W związku z tym stałe strefy ekologiczne ZCR zostają we Francji nazwane teraz strefami ZFE (Zones à faibles émissions). Gminy, metropolie i samorządy, które liczą więcej niż 100.000 mieszkańców, albo posiadają program ochrony powietrza (PPA=Plan de Protection de l’Atmosphère) od momentu wejścia w życie tej ustawy, mają sprawdzić możliwość stworzenia strefy ekologicznej (ZFE) na swoim terenie.

Te strefy mogą zatem obejmować całe miasto albo niektóre części danego miasta. Strefa ekologiczna jest wtedy ustanawiana przez prawo lokalne, po przeprowadzeniu studium środowiskowego i akceptacji przez dane lokalne władze.

Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.