Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przyszłe francuskie strefy ekologiczne

Aby rząd francuski mógł zrealizować wytyczne europejskich regulacji jakości powietrza (dyrektywa unijna 2008/50/WE) i lepiej ograniczać występujące wciąż szczyty zanieczyszczenia powietrza w kraju, to w roku 2016 wprowadzono winietę Crit’Air, która poza tym umożliwia także prawnie ogłaszanie zakazów jazdy. W tym celu we Francji zdefiniowano i uchwalono dwie różne prawne ramy.

Z jednej strony jest to ustawa o zmianie polityki energetycznej i zielonym wzroście (Loi de transition énergétique: LTE) i Dekret ZCR z 28.06.2016, który do tej pory umożliwiał rządowi francuskiemu wprowadzanie stałych stref ekologicznych (ZCR).

Z drugiej strony także w każdym departamencie mogą wejść w życie zgodnie z krajowym rozporządzeniem z 07.04.2016 nowe działania przez zarządzenie prefekta w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza. Prefekt aktywuje albo działania w całym departamencie albo ogranicza je do konkretnego obszaru w ramach departamentu (ZPAd) lub ogranicza je na obszar wewnątrz metropolii lub miasta (ZPA).

Przyszłe strefy ekologiczne LEZ (ZFE Zones à faibles émissions)
Nowe ustawa o mobilności, która została wprowadzona przez rząd 26.11.2018, definiuje nowe ramy prawne dla stref ekologicznych, które są w niej określone na nowo jako „Low Emission Zones / LEZ” („strefy niskiej emisji”).

W związku z tym stałe strefy ekologiczne ZCR zostają we Francji nazwane teraz strefami ZFE (Zones à faibles émissions). Gminy, metropolie i samorządy, które liczą więcej niż 100.000 mieszkańców, albo posiadają program ochrony powietrza (PPA=Plan de Protection de l’Atmosphère) od momentu wejścia w życie tej ustawy, mają sprawdzić możliwość stworzenia strefy ekologicznej (ZFE) na swoim terenie.

Te strefy mogą zatem obejmować całe miasto albo niektóre części danego miasta. Strefa ekologiczna jest wtedy ustanawiana przez prawo lokalne, po przeprowadzeniu studium środowiskowego i akceptacji przez dane lokalne władze.

W ramach ustawy o mobilności planowane są do 31.12.2020 nowe strefy ekologiczne ZCR/ZFE w następujących miastach:

 • Aix-Marseille - Métropole Aix-Marseille Provence
 • Clermont-Ferrand - Clermont Auvergne Métropole
 • Fort-de-France
 • Grenoble – Grenoble-Alpes Métropole
 • Lyon – Grand Lyon
 • Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole
 • Métropole du Grand-Paris
 • Nicea - Métropole Nice Côte d’Azur
 • Paryż
 • Reims – Grand Reims
 • Rouen - Métropole Rouen Normandie
 • Saint-Etienne - Saint-Etienne Métropole
 • Strasburg- Eurométropole de Strasbourg
 • Toulon - Métropole de Toulon Provence Méditerranée
 • Tuluza - Toulouse Métr

Przyszłe strefy ZPAd i ZPA (Zones de protection de l’air)
Wszystkie z około 100 francuskich departamentów wdrożyły rozporządzenie rządu z 07.04.2016, tak że na tej podstawie mogą zostać wprowadzone nowe strefy ZPA, które w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza mogą zostać aktywowane przez odpowiedniego prefekta. Możliwe przyszłe strefy znajdują się przeważnie w miastach, gdzie wartości graniczne dla pyłu zawieszonego są stale przekroczone.

Do dotychczasowych czasowych stref ZPA i ZPAd dalsze miasta, w których często przekraczane są wartości graniczne dla pyłu zawieszonego, zapowiedziały wolę wprowadzenia zależnych od pogody stref ekologicznych.

Avignon
Dnia 25.01.2017 zostało zlecone studium dla utworzenia strefy ekologicznej ZPA. Ma się ona ograniczać na centrum miasta i być aktywowana przy wysokich zanieczyszczeniach powietrza.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.