Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Gironde / Bordeaux

W dniu 28.07.2017prefekt departamentu Żyronda (Gironde) podpisał dekret, w którym uchwalono wprowadzono winiety Crit’Air na terenie departamentu Żyronda (Gironde). Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenia, w jakim zakresie które miasta i gminy zostaną objęte, pozostaje w gestii prefekta departamentu Żyronda. Oznacza to, że w ramach ZPAd Żyronda (Gironde) może dojść do lokalnych i czasowo ograniczonych, zmieniających się i trudnych do zaplanowania zakazów jazdy, do których właściciel pojazdu musi się dostosować.

Departament Żyronda (Gironde - departament nr 33) jest jednym z 12 departamentów regionu Nowa Akwitania (Nouvelle-Aquitaine) i domem dla ponad 1.550.000 mieszkańców na około 9.980 km². Stolicą departamentu Żyronda jest miasto Bordeaux, które na powierzchni 50 km² liczy około 250.000 mieszkańców i jest także siedzibą prefekta departamentu.

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia w departamencie Żyronda wprowadzono czasowo obowiązującą strefę ekologiczną, która przy utrzymującym się zanieczyszczeniu powietrza staje się obowiązkiem dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta 33-2017-07-28-002 z dnia 28.07.2017.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Most na rzece przed katedrą św. Michała w Bordeaux

Prefektura departamentu przewiduje w razie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Najpierw zostaną wykluczone pojazdy nieposiadające winiety Crit'Air oraz te z winietami Crit'Air 5. Jeśli poziomy zanieczyszczeń nadal będą przekraczały wartości graniczne, to w następnym kroku z ruchu zostaną wykluczone pojazdy z winietą Crit'Air 4.
Dodatkowo mogą zostać także podjęte alternatywne środki, które umożliwiają zakaz ruchu dla parzystych lub nieparzystych numerów rejestracyjnych w danym dniu.

Granice strefy ekologicznej Gironde

W niniejszym przypadku departamentu Żyronda (Gironde), część departamentu może zostać objęta ograniczeniami w ruchu drogowym. Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zostanie komunikatem prasowym prefektury ogłoszony obszar, w którym mają obwiązywać ograniczenia.
W każdym razie należy zwrócić uwagę, że przy alarmie zanieczyszczenia powietrza mogą zostać objęte autostrady A10 (z i do Paryża, Orléans i Poitiers), A62 (z i do Tuluzy), A63 (z i do Bayonne) oraz A65 (z i do Pau).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Gironde/Bordeaux ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
28.07.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPAd zależna od pogody, obowiązująca po poziomie ostrzegawczym przy przekroczeniu limitów zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar strefy ZPAd może w zasadzie obejmować cały departament Żyronda (Gironde). Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i zostanie ogłoszony w specjalnym komunikacie prasowym wydanym przez prefekturę, który następnie ogłosi wejście strefy w życie. Możliwe objęcie w departamencie autostrad A10, A62, A63 i A65.
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.