Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Drôme / Valence

W dniu 15.11.2017 prefekt departamentu Drôme podpisał dekret, w którym uchwalono wprowadzenie w ramach departamentu winiety Crit'Air, który wszedł w życie 27.11.2017. Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenia, w jakim zakresie oraz jakie miasta i gminy zostaną objęte, leżą w gestii prefekta departamentu Drôme. Oznacza to, że w ramach ZPAd Drôme może dojść miejscowych i czasowo ograniczonych, zmieniających się i trudno przewidywalnych zakazów jazdy, do których właściciel pojazdu powinien się dostosować. 

Departament Drôme (departament nr 26) jest jednym z 13 departamentów w regionie Owernia-Rodan-Alpy (Auvergne-Rhône-Alpes) i domem dla ponad 505.000 mieszkańców na ok. 6.500 km². Stolicą departamentu Drôme jest miasto Valence, które na powierzchni 37 km² liczy 62.000 mieszkańców oraz jest też siedzibą prefektury departamentu.

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia wprowadzono w departamencie Drôme czasowo obowiązującą strefę ekologiczną, która staje się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów przy utrzymującym się zanieczyszczeniu powietrza zgodnie z dekretem prefekta  N°26-2017-11-15-005 z dnia 27.11.2017.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Pawilon w Parku Jouvet w Valance

Prefektura departamentu przewiduje w razie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Najpierw zostają wykluczone z ruchu pojazdy, które nie posiadają winiety Crit'Air. Jeśli wartości zanieczyszczenia nadal będą powyżej wartości granicznych, to w kolejnym kroku z ruchu wykluczone zostaną pojazdy z winietą Crit'Air nr 4 i 5.

Granice strefy ekologicznej Drôme

W niniejszym przypadku departamentu Drôme ograniczeniami ruchu mogą zostać objęte części departamentu. Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zostanie ogłoszony w komunikacie prefektury konkretny obszar, na którym mają obowiązywać ograniczenia.
W każdy razie należy zwrócić uwagę, że w przypadku alarmu zanieczyszczenia powietrza może zostać dotknięta autostrada A7 (z Lyon do Marsylii).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Drôme/Valence ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
27.11.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPAd zależna od pogody, obowiązująca po poziomie ostrzegawczym przy przekroczeniu limitów zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar strefy ZPAd może w zasadzie obejmować cały departament Drôme. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i zostanie ogłoszony w specjalnym komunikacie prasowym wydanym przez prefekturę, który następnie ogłosi wejście strefy w życie. Możliwe objęcie autostrady A7 w departamencie.
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.