Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Vienne/Poitiers Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Vienne/Poitiers

Op 15-09-2017 heeft de prefect van het departement Vienne een besluit ondertekend dat de invoering van het Franse vignet binnen het departement Vienne aankondigde. In het besluit zijn een rij aan maatregelen opgenomen, die in het geval van een luchtvervuilingspiek gebruikt worden. Het bijzondere bij deze procedure is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente binnen het departement genoemd wordt, die dan als weersafhankelijke zone geldt. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden.
De prefect van het departement Vienne legt vast in welke omvang welke steden en gemeenten deel van de zone zijn. Dit betekent dat binnen de ZPA Vienne er een plaatselijk en tijdsgebonden wisselend rijverbod kan zijn, waarvoor automobilisten moeten oppassen.

Het departement Vienne (departement nr. 86) is een van de 12 departementen in de regio Nouvelle-Aquitaine en heeft 435.000 inwoners op rond 7.000 km². De hoofdstad van het departement Vienne is de stad Poitiers, die een oppervlakte van 42 km² met 88.000 inwoners heeft en de stad is waar de prefect is gevestigd.

Om op een mogelijke luchtvervuilingspiek voorbereid te zijn wordt er ook in het departement Vienne een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit van de prefect n°2017-SIDPC-013 van 15-09-2017 verplicht is.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

De prefect heeft in het geval van een luchtvervuilingspiek een aantal maatregelen paraat. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben. Allereerst worden de voertuigen die niet over een Crit'Air vignet bezitten en de Crit'Air klasse 5 van het verkeer uitgesloten. Als de waarden van de schadelijke stoffen daarna altijd nog boven de grenswaarden liggen, wordt er in de volgende fases de vignettenklasse 4 van het verkeer geweigerd.
Er kunnen ook extra alternatieve maatregelen worden getroffen, die het verbod van even en oneven kentekens op een bepaalde dag mogelijk maken.

De grenzen van de milieuzone Vienne

In dit geval kunnen delen van het departement Vienne getroffen worden door verkeersbeperkingen. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het concrete gebied waarin de beperkingen gelden door een persbericht van de prefectuur bekend gemaakt. In elk geval moet u opletten dat bij een luchtvervuilingsalarm de autosnelweg A10 (van Parijs naar Bordeaux) deel van de zone uit kan maken.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Vienne/Poitiers ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
15-09-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke ZPAd-luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van de grenzen van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld 50 µg/m³ fijnstof, en na het besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 euro.
Gebied van de milieuzone:
Het gebied van de ZPAd-zone kan in principe het gehele departement Vienne omvatten. De grenzen van de geactiveerde zone worden tijdens elke luchtvervuilingspiek nieuw gevormd en wordt in een individueel persbericht bekend gemaakt, die het invoeren van de zone aankondigt. Een autosnelweg die mogelijk binnen de zone in het departement ligt is de A10.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.