Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Savoie/Chambery Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Savoie/Chambery

Op 02-11-2017 werd er door de prefect van het departement Savoie een besluit ondertekend dat het invoeren van een Crit'Air vignet binnen het departement aankondigt. Het besluit beschrijft een rij aan maatregelen die in het geval van een luchtvervuilingspiek voor bepaalde voertuigtypen en euroklassen kan worden ingezet. Het bijzondere is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek eerst de stad of gemeente binnen het departement wordt beschreven, waarin de weersafhankelijke zone in werking wordt gezet. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden. Hiervoor is een apart besluit van de betreffende prefect of lokale politie nodig. Dit betekent dat er binnen de ZPAd Savoie er een plaatselijk wisselend rijverbod kan zijn, wat verwarrend voor bestuurders kan zijn. 
Savoie (departement nr. 73) is een van de 12 departementen in de regio Auvergne-Rhône-Alpes en bevat 427.000 inwoners op rond 6.000km². Chambery heeft 60.000 inwoners en een oppervlakte van 21km² en is de hoofdstad van het district Savoie, waar ook de prefect een zetel heeft.
Volgens het regionale luchtkwaliteitsinstituut ATMO Auvergne-Rhône-Alpes is er in het departement Savoie vaak sprake van een luchtvervuilingspiek, die bijzonder in de winter groter kan worden. Om deze reden is er ook een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd die bij een aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit van de prefect n°DSIPC-2017-1102 verplicht zal worden.
Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

In het geval van een luchtvervuilingspiek is er een rij aan maatregelen in meerdere fases die de prefect kan uitvoeren. Na een voorafgaande waarschuwing wordt de eerste fase van het luchtvervuilingsalarm („niveau d’alerte N1“) ingevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.
Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als het niveau van de schadelijke stoffen in  de lucht altijd nog hoger dan de voorgeschreven grenzen zijn volgt de tweede maatregel van het luchtvervuilingsalarm („niveau d’alerte N2“) met een rijverbod, waarbij in de eerste twee dagen van het alarm alleen nog voertuigen mogen rijden die over een Crit'Air vignet met klasse E, 1, 2, 3, 4 of 5 bezitten.
Als de 2e fase meer dan 2 dagen duurt mogen alle voertuigen die vignet 5 hebben ook niet meer aan het verkeer deelnemen.
Na de eerste twee fases kan de prefect de derde fase van het alarm invoeren, een verzwaring van de tweede fase (officiële benaming: niveau N2 aggravé).  In deze laatste fase kunnen er door de prefect nog meer Crit'Air-klassen van het verkeer worden uitgesloten.

Uitzonderingen met betrekking tot de fases
In de derde fase („niveau N2 aggravé“) kan de prefect volgens zijn besluit in een  bepaald gebied van het departement een niet bekend aantal van vignettenklassen van het verkeer uitsluiten. Er is dus niet met zekerheid te zeggen welke vignettenklassen in het geval van een luchtvervuilingspiek zijn toegestaan. Er kan vanuit worden gegaan dat voertuigen met vignettenklasse E, 1 en 2 niet door een rijverbod van het verkeer zullen worden uitgesloten.

De grenzen van de milieuzone Savoie

Normaal staan de grenzen van een ZPAd-zone in Frankrijk in het besluit van de betreffende prefect vastgelegd.
In dit geval kan toch het gehele departement Savoie deel van de zone uitmaken. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het precieze gebied van de zone die met concrete verkeersbeperkingen te maken krijgt in een extra besluit vastgelegd, welke binnen een dag kan worden bekendgemaakt.
In dit geval moet men bij een luchtvervuilingsalarm rekening houden met het feit dat de autosnelwegen A41 van en naar Annecy en de A43 van en naar Lyon en richting Turijn van de maatregel kunnen worden betroffen. Dit geldt ook voor de A430 in het departement, die naar Albertville leidt. 

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Savoie/Chambery ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
21-11-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 euro.
Gebied van de milieuzone:
De milieuzone omvat het gehele departement Savoie. De grenzen van de tijdelijke zone wordt tijdens de luchtvervuilingspiek opnieuw gevormd en in een individueel besluit bekend gemaakt, dat het in werking treden van de zone aankondigt.
Autosnelwegen die mogelijk binnen de zone in het departement Savoie kunnen vallen zijn de A41, A43 en A430.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.