Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Puy-de-Dome/Clermont-Ferrand Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand

Op 20-11-2017 heeft de prefect van het departement Puy-de-Dôme een besluit ondertekend dat de invoering van het Franse vignet binnen het departement Puy-de-Dôme aankondigde en vanaf 22-11-2017 in werking zette.
In het besluit zijn een rij aan maatregelen opgenomen, die in het geval van een luchtvervuilingspiek gebruikt worden. Het bijzondere bij deze procedure is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente binnen het departement genoemd wordt, die dan als weersafhankelijke zone geldt. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden.
De prefect van het departement Puy-de-Dôme legt vast in welke omvang welke steden en gemeente deel van de zone zijn. Dit betekent dat binnen de ZPA Puy-de-Dôme er een plaatselijk en tijdsgebonden wisselend rijverbod kan zijn, waarvoor bestuurders moeten oppassen.

Het departement Puy-de-Dôme (departement nr. 63) is een van de 12 departementen in de regio Auvergne-Rhône-Alpes en heeft 648.000 inwoners op rond 8.000 km². De hoofdstad van het departement Puy-de-Dôme is de stad Clermont-Ferrand, die een oppervlakte van 43 km² met 141.400 inwoners heeft en waar de prefect is gevestigd.

Om op een mogelijke luchtvervuilingspiek voorbereid te zijn wordt er ook in het departement Puy-de-Dôme een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit van de prefect n°17-02365 verplicht is.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

De prefect van Puy-de-Dôme heeft in het geval van een luchtvervuilingspiek een aantal maatregelen paraat. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als de schadelijke stoffen altijd nog boven de voorgeschreven waarden zijn, volgt de tweede maatregel: het uitroepen van het luchtvervuilingsalarm ("niveau d’alerte N2“) met een rijverbod voor alle voertuigen die niet over een vignet voor Frankrijk bezitten. Als de waarden van de schadelijke stoffen na twee dagen altijd nog boven de grenswaarden liggen, worden in de volgende fases de Crit'Air klassen 4 en 5 van het verkeer geweigerd.
Als de situatie verder verslechtert kan de prefect de verscherpte alarmfase 2 ("niveau d’alerte N2 aggravé") uitroepen en verdere vignettenklassen van het verkeer uitsluiten.

De grenzen van de milieuzone Puy-de-Dôme

In het geval van het departement Puy-de-Dôme kunnen delen van het departement door verkeersbeperkende maatregelen getroffen worden of zelfs het gehele departement. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het concrete gebied waarin de beperkingen gelden door de prefect bekend gemaakt.
In elk geval moet u opletten dat bij een luchtvervuilingsalarm de autosnelwegen A75 (richting Montpellier) en A89 (van en naar Bordeaux) deel van de zone kunnen zijn.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Puy-de-Dôme/Clermont-Ferrand ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
22-11-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke ZPAd-luchtbeschermingszone, geldig in het gehele departement of een deel daarvan na een voorafgaande waarschuwingsfase bij het overschrijden van de grenswaarden van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van de prefect.
Boetes :
68-375 euro.
Gebied van de milieuzone:
Het gebied van de ZPAd-zone kan in principe het gehele departement Puy-de-Dôme omvatten. De grenzen van de geactiveerde zone kunnen tijdens elke luchtvervuilingspiek nieuw worden gevormd en in een individueel besluit van de prefect bekend worden gemaakt, die het invoeren van de zone bekend maakt. Autosnelwegen die mogelijk binnen de zone in het departement kunnen liggen zijn de A75 en A89.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.