Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Maine-et-Loire/Angers Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Maine-et-Loire / Angers

Op 8-11-2017 werd door de prefect van het departement Maine-et-Loire een besluit ondertekend dat de invoering van het Franse vignet binnen het departement aankondigt en vanaf die datum van kracht geworden is. Het besluit beschrijft een rij aan maatregelen die in het geval van een luchtvervuilingspiek voor bepaalde voertuigtypen en euroklassen kan worden ingezet. Het bijzondere is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek eerst de stad of gemeente binnen het departement wordt beschreven, waarin de weersafhankelijke zone in werking wordt gezet. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden. Hiervoor is nog een extra mededeling van de prefect of vertegenwoordiger nodig. Dit betekent dat binnen de ZPAd Maine-et-Loire er ook een plaatselijk wisselend rijverbod kan zijn waar bestuurders voor op moeten passen.

Maine-et-Loire (departement nr. 49) is een van de 5 departementen in de regio Pays de la Loire en bevat 809.000 inwoners op rond 7.200km². Angers heeft 152.000 inwoners en een oppervlakte van 43 km² en is de hoofdstad van het district Maine-et-Loire, waar ook de prefect een zetel heeft.

Volgens metingen van het regionale instituut voor de controle van luchtkwaliteit "Air Pays de Loire“ ("Airpl") zijn de schadelijke stoffen die de grootste problemen veroorzaken in de regio stikstofoxide, fijnstof, zwaveloxide en ozon. Om deze reden is er ook een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd die bij een aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit van de prefect CAB/SIDPC n°2017-084 verplicht zal worden.
Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

In het geval van een luchtvervuilingspiek is er een rij aan maatregelen in meerdere fases die de prefect kan uitvoeren. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen consequenties voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het luchtvervuilingsalarm uitgeroepen. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.

Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als de waarden van de schadelijke stoffen altijd nog over de genoemde waarden blijven, kan er gelijk of op een later tijdstip de tweede fase met optionele maatregelen zoals een rijverbod voor bepaalde vignettenklassen volgen. Dit zijn in het bijzonder verschillende regelingen op basis van het Crit'Air-vignet ("circulation différenciée“). Ook zijn er regelingen die het verbod van even of oneven kentekens op een bepaalde dag mogelijk maken. In deze tweede fase van het alarm mogen er door de prefect ook bepaalde Crit'Air-klassen en voertuigtypen van het verkeer worden uitgesloten.

Uitzonderingen met betrekking tot de fases

In het algemeen worden vignettenklassen van het verkeer uitgesloten die voorafgaand in het besluit van de betreffende prefect zijn vastgelegd. In het geval van het departement Maine-et-Loire wordt in het geval van een luchtvervuilingspiek bekendgemaakt of men in het algemeen een Crit'Air-vignet nodig heeft of dat er bepaalde vignettenvignetten van het verkeer worden uitgesloten. Er kan vanuit worden gegaan dat voertuigen met vignettenklasse E, 1 en 2 niet door een rijverbod van het verkeer zullen worden uitgesloten.

De grenzen van de milieuzone Maine-et-Loire

Normaal staan de grenzen van een ZPAd-zone in Frankrijk in het besluit van de betreffende prefect vastgelegd.
In dit geval kan het gehele gebied van het departement Maine-et-Loire onder de regeling vallen. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het precieze gebied van de zone die onder de regeling valt door een extra mededeling vastgelegd, die binnen een dag bekend kan worden gemaakt.
Het is belangrijk om te weten dat bij een luchtvervuilingsalarm de autosnelwegen A11 (tussen Parijs en Nantes, door Chartres en Le Mans), A84 (van en naar La Roche-sur-Yon), A85 (van en naar Tours) en N162 (van en naar Laval) in de zone kunnen vallen.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Maine-et-Loire/Angers ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
08-11-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 euro.
Gebied van de milieuzone:
De zone omvat het gehele departement Maine-et-Loire. De betreffende omvang van de geactiveerde zone tijdens een luchtvervuilingspiek wordt opnieuw bepaald en in een extra mededeling bekend gemaakt, die het in werking treden van de zone aankondigt. Autosnelwegen die mogelijk binnen de zone in het departement Maine-et-Loire kunnen vallen zijn de A11, A84, A85 en N162.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.