Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Loiret/Orléans Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Loiret / Orléans

Op 16-11-2017 heeft de prefect van het departement Loiret een besluit ondertekend dat de invoering van het Franse vignet binnen het departement Loiret aankondigde en vanaf dezelfde datum in werking zette. Het besluit beschrijft een rij aan maatregelen die in het geval van een luchtvervuilingspiek voor bepaalde voertuigtypen en euroklassen kan worden ingezet. Het bijzondere is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek eerst de stad of gemeente binnen het departement wordt beschreven, waarin de weersafhankelijke zone in werking wordt gezet. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden. Hiervoor is een apart besluit van de prefect nodig na een stemming met de verantwoordelijken voor de veiligheid in het westen van Frankrijk ("Zone Ouest“). Dit betekent dat binnen de ZPAd Loiret er een plaatselijk wisselend rijverbod kan zijn, waarvoor bestuurders moeten oppassen. 

Het departement Loiret (departement nr. 45) is een van de 6 departementen in de regio Centre-Val de Loire en heeft 673.000 inwoners op rond 6.800 km². Orléans heeft 115.000 inwoners op een oppervlakte van 27 km² en is de hoofdstad van de regio Loiret, waar ook de prefect gevestigd is.

Centre-Val de Loire behoort niet tot de Franse regio's die met veel luchtvervuilingspieken te maken heeft, maar er moet rekening mee worden gehouden dat dit kan gebeuren. Hierdoor heeft het departement Loiret met de hoofdstad Orléans een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen verplicht is, overeenkomstig het besluit van de prefect van 16-11-2017.
Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

In het geval van een luchtvervuilingspiek is er een rij aan maatregelen in meerdere fases die de prefect kan uitvoeren. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen consequenties voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het luchtvervuilingsalarm uitgeroepen. De eis voor het eerste luchtvervuilingsalarm is wanneer er volgens de dagelijkse metingen of metingen per uur van het luchtkwaliteitsinstituut "Lig Air" een hoogte van 80 µg/m³ voor fijnstof, 240 µg/m³ voor ozon of 400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt. Dit heeft tot gevolg dat de snelheid op de wegen in de ZPAd-milieuzone met 20 km/u wordt verminderd. Het kan ook zijn dat gelijk de tweede fase van het alarm wordt ingevoerd, afhankelijk van de hoogte van de lokale luchtvervuilingspiek).

Afhankelijk van de duur van de luchtvervuilingspiek in de tweede fase na het besluit met de verantwoordelijken voor de zekerheid van de "Zone Ouest" kunnen er optioneel nog meer maatregelen met rijverboden volgen. Dit zijn in het bijzonder verkeersregelingen op basis van het Crit'Air vignet ("circulation différenciée"). De prefect kan voertuigen zonder Crit'Air vignet en voertuigen met de Crit'Air-klassen 4 en 5 van het verkeer uitsluiten.

Uitzonderingen met betrekking tot de fases
In het geval van het departement Loiret wordt pas in het geval van een luchtvervuilingspiek bekend gemaakt of een voertuig in het algemeen een vignet moet hebben en of zelfs de vignettenklassen 4 en 5 van het verkeer uitgesloten kunnen worden.

De grenzen van de milieuzone Loiret

Normaal staan de grenzen van een ZPAd-zone in Frankrijk in het besluit van de betreffende prefect vastgelegd. In dit geval kan echter het gehele departement Loiret deel van de milieuzone zijn. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek worden de precieze grenzen van de zone, die verkeersbeperkingen bevat, vastgelegd in een extra besluit. Dit kan binnen een dag bekend worden gemaakt.
In elk geval moet u er rekening mee houden dat in het geval van een luchtvervuilingsalarm delen van de autosnelwegen A10 (tussen Parijs en Bordeaux, door Orléans en Tours), A71 (van en naar Clermont-Ferrant) en A77 (van en naar Nevers) deel van de milieuzone uit kunnen maken.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Loiret/Orleans ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
16-11-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
De zone omvat in principe het gehele departement Loiret. De grenzen van de geactiveerde zone kunnen tijdens elke luchtvervuilingspiek nieuw worden gevormd en in een individueel besluit bekend worden gemaakt, die het invoeren van de zone vastlegt.
Snelwegen en hoofdwegen in het departement Loiret die mogelijk deel van de zone kunnen zijn, zijn de A10, A19, A71 en A77.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.