Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Isère/Grenoble Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Isère / Grenoble

Op 2-1-2018 heeft de prefect van het departement Isère een besluit ondertekend waarin een lijst aan maatregelen staat die in het geval van luchtvervuilingspieken worden doorgevoerd. Hieronder vallen ook de rijverboden op grond van het Crit’Air vignet. Het besluit wordt met een handtekening geldig gemaakt. De nieuwe regionale luchtbeschermingszone vult de al bestaande luchtbeschermingszones rondom de stad Grenoble aan, die zich op het gebied van Isère bevindt. Hiermee vergroot het besluit de mogelijkheid van rijverboden bij luchtvervuilingspieken in het gebied rondom Grenoble.
Bijzonder is echter dat pas in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente wordt vastgelegd waarin de weersafhankelijke zone zal gelden. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden. Hiervoor is een apart besluit van de betreffende prefect of lokale politie nodig  Dit betekent dat binnen de ZPAd Isère er plaatselijk wisselende rijverboden kunnen gelden, waarvoor bestuurders moeten oppassen. 

Isère is een van de 12 departementen (departement nr. 38) in de regio Auvergne-Rhône-Alpes en telt ongeveer 1.251.000 inwoners op rond 7430 km². Grenoble heeft 160.000 inwoners op een oppervlakte van 18km² en is de hoofdstad van de regio Isère, waar ook de prefect gevestigd is.

Volgens het regionale luchtkwaliteitsinstituut "ATMO Auvergne-Rhône-Alpes” zijn er in het departement Isère regelmatig luchtvervuilingspieken die vooral in de winter toenemen. Daarom wordt er nu ook een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd, die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen verplicht is, overeenkomstig het besluit van de prefect n°38-2018-01-02-004.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

In het geval van een luchtvervuilingspiek is er een rij aan maatregelen in meerdere fases die de prefect kan uitvoeren. Na een voorafgaande waarschuwing wordt de eerste fase van het luchtvervuilingsalarm („niveau d’alerte N1“) ingevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.
Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als het niveau van de schadelijke stoffen in  de lucht altijd nog hoger dan de voorgeschreven grenzen zijn volgt de tweede maatregel van het luchtvervuilingsalarm („niveau d’alerte N2“) met een rijverbod, waarbij in de eerste twee dagen van het alarm alleen nog voertuigen mogen rijden die over een Frans vignet met klasse E, 1, 2, 3, 4 of 5 bezitten.
Wanneer de 2e fase langer dan 2 dagen duurt kunnen alle voertuigen die in de vignettencategorie 4 en 5 vallen van het verkeer worden uitgesloten.

Na de eerste twee fases kan de prefect de derde fase van het alarm invoeren, een verzwaring van de tweede fase (officiële benaming: niveau N2 aggravé).  In deze laatste fase kunnen er door de prefect nog meer Crit'Air-klassen van het verkeer worden uitgesloten.

Uitzonderingen met betrekking tot de fases
In de derde fase („niveau N2 aggravé“) kan de prefect volgens zijn besluit in een  bepaald gebied van het departement een niet bekend aantal van vignettenklassen van het verkeer uitsluiten. Er is dus niet met zekerheid te zeggen welke vignettenklassen in het geval van een luchtvervuilingspiek zijn toegestaan. Er kan vanuit worden gegaan dat voertuigen met Crit'Air-klasse E, 1 en 2 niet door een rijverbod van het verkeer zullen worden uitgesloten.

De grenzen van de milieuzone Isère

Normaal staan de grenzen van een ZPAd-zone in Frankrijk in het besluit van de betreffende prefect vastgelegd.
Isère wordt in drie geografische gebieden verdeeld die bekkens worden genoemd: Het bekken van Lyon en Noord-Isère, het bekken van Grenoble en het Alpine bekken Isère. Terwijl rijverboden binnen het bekken van Lyon en Noord-Isère en het Alpine bekken overal kunnen worden ingevoerd, worden de rijverboden binnen het bekken van Grenoble volgens het besluit over de bestaande ZPA luchtbeschermingszone Grenoble beperkt.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Isère/Grenoble ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
04-01-2018
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
De zone omvat in principe het gehele departement Isère. Binnen het bekken van Grenoble gelden echter de grenzen van de al bestaande ZPA-zone Grenoble. Daarnaast worden tijdens elke luchtvervuilingspiek de betreffende grenzen van de geactiveerde zone opnieuw gevormd en in een individueel besluit bekend gemaakt, die het invoeren van de zone vastlegt. Autosnelwegen in het departement Isère die mogelijk deel van de zone zijn zijn de A41, A43, A48, A49 en A51.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.