Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Haute-Savoie/Annecy Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Haute-Savoie / Annecy

Op 23-10-2017 werd er door de prefect van het departement Haute-Savoie een besluit ondertekend dat het invoeren van een Crit'Air vignet binnen het departement aankondigt. Het besluit beschrijft een rij aan maatregelen die in het geval van een luchtvervuilingspiek voor bepaalde voertuigtypen en euroklassen kan worden ingezet. Het bijzondere is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek eerst de stad of gemeente binnen het departement wordt beschreven, waarin de weersafhankelijke zone in werking wordt gezet. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden. Hiervoor is een apart besluit van de betreffende prefect of lokale politie nodig. Dit betekent dat er binnen de ZPAd Haute-Savoie er een plaatselijk wisselend rijverbod kan zijn, wat verwarrend voor bestuurders kan zijn.


Haute-Savoie (departement nr. 74) is een van de 12 departementen in de regio Auvergne-Rhône-Alpes en bevat 794.000 inwoners op rond 4.400km². Annecy heeft 126.000 inwoners en een oppervlakte van 67km² en is de hoofdstad van het district Haute-Savoie, waar ook de prefect een zetel heeft.

Volgens het regionale luchtkwaliteitsinstituut ATMO Auvergne-Rhône-Alpes is er in het departement Haute-Savoie vaak sprake van een luchtvervuilingspiek, die bijzonder in de winter groter kan worden. Daarom wordt nu ook een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd, die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit n°PAIC-2017-0074 van de prefect verplicht wordt.
Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

Panoramisch uitzicht op de regio Haute-Savoie

In het geval van een luchtvervuilingspiek is er een rij aan maatregelen in meerdere fases die de prefect kan uitvoeren. Na een voorafgaande waarschuwing wordt de eerste fase van het luchtvervuilingsalarm („niveau d’alerte N1“) ingevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.
Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de hiervoor genoemde waarden van schadelijke stoffen altijd nog over de genoemde waarde is, volgt de tweede maatregel (doorgaans na twee dagen) van het luchtvervuilingsalarm ("niveau d’alerte N2“) met een rijverbod waarbij in de eerste twee dagen van het alarm alleen nog maar voertuigen met een Frans vignet met klasse E, 1, 2, 3, 4 en 5 mogen rijden.

Na de eerste twee fases kan de prefect de derde fase van het alarm uitroepen, wat een aanscherping van de tweede fase is (officiële benaming: "niveau N2 aggravé“). In deze derde fase kan de prefect nog vignettenklasse 4 en 5 van het verkeer uitsluiten.

De grenzen van de milieuzone Haute-Savoie

Normaal staan de grenzen van een ZPAd-zone in Frankrijk in het besluit van de betreffende prefect vastgelegd.
In dit geval kan toch het gehele departement Haute-Savoie deel van de zone uitmaken. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het precieze gebied van de zone die met concrete verkeersbeperkingen te maken krijgt in een extra besluit vastgelegd, welke binnen een dag kan worden bekendgemaakt.
Het is belangrijk om te weten dat bij een luchtvervuilingsalarm de autosnelwegen A40 (binnen het departement, in de buurt van Genève) en de A41 van en naar Chambery onder de regeling kunnen vallen.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Haute-Savoie/Annecy ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
27-10-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
De milieuzone omvat het gehele departement Haute-Savoie. De grenzen van de tijdelijke zone wordt tijdens de luchtvervuilingspiek opnieuw gevormd en in een individueel besluit bekend gemaakt, dat het in werking treden van de zone aankondigt. Autosnelwegen die mogelijk binnen de zone in het departement Haute-Savoie kunnen vallen zijn de A40 en A41.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.