Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Gers/Auch Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-beschermingszone Gers/Auch

Op 4-8-2017 heeft de prefect van het departement Gers een besluit ondertekend dat de invoering van het Crit'Air-vignet binnen het departement Gers aankondigde en vanaf 18-9-2017 in werking zette. In het besluit zijn een rij aan maatregelen opgenomen, die in het geval van een luchtvervuilingspiek gebruikt worden. Het bijzondere bij deze procedure is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente binnen het departement genoemd wordt, die dan als weersafhankelijke zone geldt. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden. De prefect van het departement Gers legt vast in welke omvang welke steden en gemeente deel van de zone zijn. Dit betekent dat binnen de ZPAd Gers er een plaatselijk en tijdsgebonden wisselend rijverbod kan zijn, waarvoor bestuurders moeten oppassen.
Het departement Gers is een van de 13 departementen in de regio Occitanie en heeft 190.000 inwoners op rond 6.300 km². De hoofdstad van het departement Giers is de stad Auch, die een oppervlakte van 72 km² met 22.000 heeft en waar de prefect is gevestigd.
Om op een mogelijke luchtvervuilingspiek voorbereid te zijn wordt er ook in het departement Gers een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit van de prefect n°32-2017-08-04-001 verplicht is.
Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

De prefect van Gers heeft in het geval van een luchtvervuilingspiek een aantal maatregelen paraat. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als de schadelijke stoffen altijd nog boven de voorgeschreven waarden zijn, volgt de tweede maatregel: het uitroepen van het luchtvervuilingsalarm ("niveau d’alerte N2“) met een mogelijk rijverbod, dat echter later niet in een besluit nader beschreven wordt.

Uitzonderingen op de fases
 In het algemeen zijn de vignettenklassen die van het verkeer kunnen worden uitgesloten  voorafgaand in een besluit van de betreffende prefect vastgelegd. In dit geval worden de betreffende klassen pas bij een luchtvervuilingspiek bekend gemaakt. Men kan ervan uitgaan dat een voertuig met klasse E, 1, 2 en 3 geen rijverbod zal krijgen.

De grenzen van de milieuzone Gers

Normaal wordt de grens van een ZPAd-zone in Frankrijk in een besluit van de betreffende prefect vastgelegd.
In dit geval kan echter het gehele departement Gers deel van de milieuzone zijn. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek worden de precieze grenzen van de zone, die een verkeersbeperking bevat, bekend gemaakt.
In elk geval moet er rekening gehouden worden in het geval van een luchtvervuilingspiek dat de autosnelwegen N21 (tussen Agen en Tarbes) en N124 (van en naar Toulouse) deel van de zone uit kunnen maken.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Gers/Auch ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
18-09-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
De zone omvat in principe het gehele departement Gers. De betreffende omvang van de geactiveerde zone tijdens een luchtvervuilingspiek wordt opnieuw bepaald en in een extra mededeling bekend gemaakt, die het in werking treden van de zone aankondigt. Autosnelwegen die mogelijk binnen de zone in het departement Gers kunnen liggen zijn de N21 en N124.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.