Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Deux-Sèvres/Niort Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Deux-Sèvres/Niort

Op 07-04-2017 heeft de prefect van het departement Deux-Sèvres/Niort een besluit ondertekend dat de invoering van het Crit'Air vignet binnen het departement Deux-Sèvres aankondigde. In het besluit zijn een rij aan maatregelen opgenomen, die in het geval van een luchtvervuilingspiek gebruikt worden. Het bijzondere bij deze procedure is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente binnen het departement genoemd wordt, die dan als weersafhankelijke zone geldt. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden.
De prefect van het departement Deux-Sèvres legt vast in welke mate welke steden en gemeenten betroffen zullen zijn. Dit betekent dat automobilisten binnen de ZPAd Deux-Sèvres rekening moeten houden met plaatselijke en tijdelijk wisselende rijverboden.

Het departement Deux-Sèvres (departement nr. 79) is een van de 12 departementen in de regio Nouvelle-Aquitaine en heeft 372.000 inwoners op rond 6.000 km². De hoofdstad van het departement Deux-Sèvres is de stad Niort, die een oppervlakte van 68 km² met 59.000 inwoners heeft en de stad is waar de prefect is gevestigd.

Overeenkomstig het besluit SIDPC n°6 van 07-04-2017 van de prefect wordt er bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen in het departement Deux-Sèvres een tijdelijk geldende milieuzone ingevoerd om op mogelijke luchtvervuilingspieken voorbereid te zijn.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

De prefect heeft in het geval van een luchtvervuilingspiek een aantal maatregelen paraat. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben. Allereerst worden de voertuigen die niet over een Frans vignet bezitten en de vignettenklasse 5 van het verkeer uitgesloten. Als de waarden van de schadelijke stoffen daarna altijd nog boven de grenswaarden liggen, wordt er in de volgende fases de Crit'Air klasse 4 van het verkeer geweigerd.
Er kunnen ook extra alternatieve maatregelen worden getroffen, die het verbod van even en oneven kentekens op een bepaalde dag mogelijk maken.

De grenzen van de milieuzone Deux-Sèvres

In dit geval kunnen delen van het departement Deux-Sèvres getroffen worden door verkeersbeperkingen. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het concrete gebied waarin de beperkingen gelden door een persbericht van de prefectuur bekend gemaakt.
In elk geval moet er rekening gehouden worden in het geval van een luchtvervuilingspiek dat de autosnelwegen A10 (van Parijs naar Bordeaux) en A83 (van en naar Nantes) deel van de zone uit kunnen maken.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Deux-Sèvres/Niort ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
07-04-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke ZPAd-luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van de grenzen van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld 50 µg/m³ fijnstof, en na het besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
Het gebied van de ZPAd-zone kan in principe het gehele departement Deux-Sèvres omvatten. De grenzen van de geactiveerde zone worden tijdens elke luchtvervuilingspiek nieuw gevormd en wordt in een individueel persbericht bekend gemaakt, die het invoeren van de zone aankondigt. Autosnelwegen die mogelijk in de zone van het departement liggen zijn de A10 en A83.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.