Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Côte d‘Or/Dijon Zone ZPAd
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Côte d‘Or / Dijon

Op 4-8-2017 heeft de prefect van het departement Côte d‘Or een besluit ondertekend dat de invoering van het Crit'Air vignet binnen het departement aankondigde.
In het besluit zijn een rij aan maatregelen opgenomen, die in het geval van een luchtvervuilingspiek gebruikt worden. Het bijzondere bij deze procedure is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente binnen het departement genoemd wordt, die dan als weersafhankelijke zone geldt. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden.
De prefect van het departement Côte d‘Or fest legt vast in welke omvang welke steden en gemeenten deel van de zone zijn.
Dit betekent dat binnen de ZPAd Côte d‘Or fest er een plaatselijk en tijdsgebonden wisselend rijverbod kan zijn dat moeilijk te voorzien is, waarvoor bestuurders moeten oppassen.

Het departement Côte d‘Or (departement nr. 21) is een van de 8 departementen in de regio Bourgogne-Franche-Comté en heeft 533.000 inwoners op rond 8.800 km².
De hoofdstad van het departement Côte d‘Or is de stad Dijon, die op een oppervlakte van 40 km² rond 155.000 inwoners heeft en de stad is waar de prefect is gevestigd.

Om op mogelijke vervuilingspieken voorbereid te zijn werd er in het departement Departement Côte d‘Or een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd, die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit N°538 van de prefect van 4-8-2017 verplicht is.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

De prefect heeft in het geval van een luchtvervuilingspiek een aantal maatregelen paraat. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben. De voertuigen die niet over een vignet voor Frankrijk bezitten en de voertuigen met een vignet 4 en 5 kunnen van het verkeer worden uitgesloten.

De grenzen van de milieuzone Côte d‘Or

Delen van het departement Côte d‘Or kunnen door verkeersbeperkingen getroffen worden.
Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het concrete gebied waarin de beperkingen gelden door een persbericht van de prefectuur bekend gemaakt. In elk geval moet u opletten dat bij een luchtvervuilingsalarm de autosnelwegen A6 (van Parijs naar Lyon), A31 (tussen Dijon en Nancy) en A39 (richting Bourg-en-Bresse) deel van de zone uit kunnen maken en door verkeerbeperkingen getroffen kunnen worden.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Côte d’Or/Dijon ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
04-08-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke ZPAd-luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van de grenzen van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld 50 µg/m³ fijnstof, en na het besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
Het gebied van de ZPAd-zone kan in principe het gehele departement Côte d‘Or omvatten. De grenzen van de geactiveerde zone worden tijdens elke luchtvervuilingspiek nieuw gevormd en wordt in een individueel persbericht bekend gemaakt, die het invoeren van de zone aankondigt. Autosnelwegen die binnen de zone in het departement kunnen liggen zijn de A6 en A31 en A39.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.