Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Arve Dal Zone ZPA
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPA-beschermingszone in het dal van de Arve

Op 9-5-2017 heeft de prefect van het departement Haute-Savoie (Annecy) een besluit ondertekend dat de invoering van het Crit'Air-vignet binnen het departement Arve-dal aankondigde en vanaf 1-1-2018 in werking zette.
Deze regeling betreft in het bijzonder het vrachtwagenverkeer (> 7,5 t) in de Franse Alpen tussen Genève, Chamonix en Italië, dat voor de meeste schadelijke stoffen in de lucht van het gevoelige dal van de rivier de Arve verantwoordelijk is.

In het daarbij horende besluit n°DDT 2017-1030 van 9-5-2017 staat dat de milieuzone op 1-9-2017 van kracht wordt en rijverboden voor bepaalde euroklassen kunnen worden ingevoerd. Sinds 1-1-2018 worden deze rijverboden met behulp van het Crit’Air-vignet gecontroleerd. De activering van deze tijdelijke luchtbeschermingszone (ZPA) wordt door de betreffende prefect vastgelegd indien dit door de actuele waarden van schadelijke stoffen in de lucht wordt vereist.

Rijverboden afhankelijk van luchtvervuiling
Het rijverbod betreft alleen vrachtwagens zwaarder dan 7,5 t die geen Frans vignet of geen vignet met toereikende vignettencategorie hebben en daarom in het geval van een langdurige luchtvervuilingspiek niet meer mogen rijden. In dit geval zou het vignet nummer 5 ook niet meer aan het verkeer mogen deelnemen. De van deze rijverboden uitgezonderde vrachtwagens staan op pagina 4-7 van het besluit, die u hier in het Frans kunt bekijken. Het personenautoverkeer is volgens verklaringen van de autoriteiten allereerst nog niet door deze regeling getroffen.

De grenzen van de ZPA-milieuzone dal van de Arve

De maatregel betreft de 41 steden en gemeenten van het luchtbeschermingsplan van het dal van de Arve uit 2012, die zich langs het rond 80 km lange stroomgebied van de Arve tussen de gemeente Contamine-sur-Arve bij het verkeersplein A40/A410 en het brongebied van de Arve achter het stadje Argentière (gemeente Le Tour) bevinden.
Het van de milieuzone getroffen verkeer wordt dus tussen het verkeersplein A40/A410 op de autosnelweg A40 en Le Fayet belemmert net als verder op de N205 tot de splitsing naar de Mont Blanctunnel en de N1506 naar Chamonix en Argentière.

De A40 die vanuit Genève komt is de hoofdroute naar de Mont Blanctunnel, waarover het verkeer via Le Fayet en de nationale weg N205 naar het Italiaanse Turijn en Milaan wordt geleid. Het is daarnaast erg belangrijk om te weten dat de Franse Minister van Milieu Ségolène Royal parallel begonnen is met gesprekken voeren met de Italiaanse regering met het doel om de Franse zijde van de gehele N205 – dus ook het deel waarin de Arve stroomt, van Les Pelerins tot aan de Mont Blanctunnel – tot luchtkwaliteitszone wordt verklaard. In dit geval is het gehele verkeer van en naar Italië betroffen. Een uitwijkroute is daarmee niet meer mogelijk.
Een lijst van de in elk geval betroffen gemeenten vind u hier.

De autosnelweg A40, die in het dal van de Arve ligt, is een van de meest bereden snelwegen tussen Noord-Europa en Italië. Deze autosnelweg leidt tot de Mont Blanctunnel, waar dagelijks ongeveer 5000 vrachtwagens doorheen rijden. De geografische ligging van het dal van de Arve, dat diep tussen de hoge bergtoppen ligt, leidt ertoe dat het fijnstof vanwege windstilheid nauwelijks uit kan wijken en hierdoor de lucht langdurig wordt belast.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Arve-dal ZPA - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
01-09-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone, geldig na een besluit van een prefect in het geval van een luchtvervuilingspiek (> 80 µg/m³ fijnstof) na een fase met voorafgaande waarschuwing > 50 µg/m³ fijnstof).
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
De ZPA-milieuzone Arve-dal omvat 41 steden en gemeenten rond de rond 80 km lange loop van de rivier de Arve tussen de gemeente Contamine-sur-Arve bij het autosnelwegdriehoek A40/A410 en het brongebied van de Arve tot Vallorcine. Het verbod geldt voor het verkeer tussen de snelwegdriehoek A40/A410 op de autosnelweg A40 tot La Fayet, op de N205 tot de aftakking naar de Mont Blanctunnel en op de D1506 richting Chamonix en Vallorcine.
Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.