Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Toekomstige Franse milieuzones

Om ervoor te zorgen dat de Franse overheid aan de eisen van de Europese regelgeving inzake luchtkwaliteit (EU-richtlijn 2008/50/EG) kan voldoen en terugkerende luchtvervuilingspieken in het land beter kan beperken, werd in 2016 het Crit'Air-vignet geïntroduceerd, die ook daarbij behorende rijverboden wettelijk mogelijk maakt. Daarbij zijn in Frankrijk twee verschillende wettelijke kaders gedefinieerd en vastgesteld.

Allereerst is dit de wet voor de energietransitie en groene groei (Loi de transition énergétique: LTE) en het ZCR-besluit van 28-6-2016 waarmee de Franse regering het invoeren van vaste milieuzones (ZCR's) heeft mogelijk gemaakt.

Daarnaast kunnen prefecten in elk departement volgens het nationale decreet van 7-4-2016 nieuwe maatregelen in het geval van een luchtvervuilingspiek invoeren. De prefect activeert vervolgens de maatregelen in het gehele departement of beperkt ze tot een specifiek gebied binnen het departement (ZPAd) of tot een gebied binnen een metropool of stad (ZPA).

Toekomstige LEZ-milieuzones (ZFE Zones à faibles émissions)
De nieuwe mobiliteitswet, die op 26 november 2015 door de regering werd ingevoerd, definieert het nieuwe wettelijke kader voor milieuzones, die nu worden aangeduid als "Low Emission Zones".

In deze context worden de vaste ZCR-milieuzones in Frankrijk omgedoopt tot ZFE-zones (Zones à faibles émissions). Gemeenten en stedelijke regio’s met meer dan 100.000 inwoners of die over een luchtvervuilingsplan (PPA=Plan de Protection de l'Atmosphère) vanaf de inwerkingtreding van deze wet vervoegen, zullen de oprichting van een milieuzone (ZFE) op hun grondgebied overwegen.

Deze zones kunnen daarom de hele stad of delen van de stad beslaan. De milieuzone wordt vervolgens bepaald door de lokale wetgeving na een milieuonderzoek en de goedkeuring van de lokale autoriteiten.

Volgens de mobiliteitswet zijn er tot 31-12-2020 nieuwe ZCR/ZFE-milieuzones gepland in de volgende steden:

 • Aix-Marseille - Métropole Aix-Marseille Provence
 • Clermont-Ferrand - Clermont Auvergne Métropole
 • Fort-de-France
 • Grenoble – Grenoble-Alpes Métropole
 • Lyon - Grand Lyon
 • Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole
 • Métropole du Grand-Paris
 • Nice - Métropole Nice Côte d'Azur
 • Parijs
 • Reims - Grand Reims
 • Rouen - Métropole Rouen Normandie
 • Saint-Etienne - Saint-Etienne Métropole
 • Straatsburg- Eurométropole de Strasbourg
 • Toulon - Métropole de Toulon Provence Méditerranée
 • Toulouse - Toulouse Métropole

Toekomstige ZPAd- en ZPA-zones (Zones de protection de l'air)
Alle ongeveer 100 Franse departementen hebben het decreet van de regering van 7-4-2016 geïmplementeerd, zodat nu nieuwe ZPA-zones op deze basis kunnen worden ingevoerd, die vervolgens door de verantwoordelijke prefect kunnen worden geactiveerd in geval van een luchtvervuilingspiek.

De mogelijke toekomstige zones zijn meestal gelegen in steden waar de emissiegrenswaarden voor fijnstof permanent worden overschreden.

Naast de tijdelijke ZPA- en ZPAd-zones hebben andere steden, waar de grenswaarden voor fijnstofemissies vaak worden overschreden, plannen aangekondigd om een weersafhankelijke milieuzone in te voeren.

Avignon
Op 25-1-2017 werd een onderzoek gestart om een ZPA-milieuzone op te zetten. Deze moet worden beperkt tot het stadscentrum en wordt geactiveerd in geval van hoge luchtvervuiling.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.