Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Strasbourg ZPA-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszone Strasbourg (Eurométropole)

Den 31.10.2017 underskrev præfekten for Département Bas-Rhin (nr. 67) en forordning, der bekendtgjorde indførelsen af det franske miljømærke inden for Eurométropole (storkommune) Strasbourgs grænser. Forordningen beskriver en række tiltag, som skal træde i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening. ZPA-luftbeskyttelseszonen træder kun i kraft, hvis præfekten på grund af vejrforholdene aktiverer zonen.

Den franske Eurométropole Strasbourg befinder sig i Département Bas-Rhin i regionen Grand-Est. Den omfatter samlet set 33 kommuner fordelt på 340 km², og der bor over 487.000 indbyggere. Strasbourg er hovedbyen. Det er her, præfekten holder til, og byen alene har ca. 277.000 indbyggere på ca. 78 km².
For at være bedre rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening har Eurométropole Strasbourg indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA), som gælder for alle køretøjer ved vedvarende luftforurening i henhold til en forordning af 31.10.2017.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis mængderne af bare én af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over grænseværdierne, kan det føre til kørselsforbud for alle køretøjer.

Miljøzone Eurométropole Strasbourgs grænser

I ZPA-miljøzone Eurometropole Strasbourgs tilfælde kan alle 33 kommuner, der hører under Eurométropolen, blive ramt af kørselsforbud og indskrænkninger for trafikken.
Følgende hovedtrafikårer bliver dog ikke ramt af kørselsforbud, og kan derfor stadig benyttes af alle: A4 (fra og mod Paris via Reims og Metz), A35 (der løber langs den tyske grænse fra Basel i syd mod Mannheim i nord), N83 (fra og mod Colmar), N353 (fra og mod Offenburg i Tyskland) samt D1083 (fra og mod Sélestat).

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Strasbourg (Eurométropole) ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
31.10.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
ZPA-miljøzone Eurométropole Strasbourg omfatter alle storbyens 33 kommuner. Disse kommuner kan blive ramt af kørselsforbud og indskrænkninger for trafikken.
I tilfælde af luftforureningsalarm er hovedtrafikårerne A4, A35, N83 og D1083 dog ikke omfattede af forbud og kan fortsat benyttes af alle.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.