Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Strasbourg ZCR-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZCR-miljøzonen Strasbourg

Byen Strasbourg har siden september 2015 deltaget i projektet ”God byluftkvalitet på 5 år” og har derfor modtaget finansiel støtte fra den franske stat til at indføre en række meget ambitiøse tiltag mod luftforurening.

På baggrund af dette projekt offentliggjorte borgmester Roland Ries d. 16.10.2017 et forbud mod dieseldrevne varevogne og lastbiler, der træder i kraft i etaper frem mod 2022. Den 13.04.2018 blev den officielle ”Strategiplan for luftkvalitet” i Strasbourg offentliggjort, og i den beskrives en tidsplan for indførelse af en permanent miljøzone (ZCR). Inden for denne zone bliver det obligatorisk, at mindre transportkøretøjer og varevogne (N1) på op til 3,5 ton samt mellemstore varevogne og lastbiler (N2) på op til 7,5 ton skal have et fransk miljømærke. Målet er, at samtlige større erhvervskøretøjer i zonen i 2022 har en renere udstødning.
Dette mål er man allerede kommet tættere på i form af et kørselsforbud for mellemstore og store erhvervskøretøjer, og dette forbud skærpes endnu en gang d. 01.09.2018. Fra og med denne dato må erhvervskøretøjer fra kategori N2 under 7,5 t køre og holde i ZCR-zonen mellem kl. 6.00 og 10.30. Hybridkøretøjer og elbiler (E-miljømærkat) må køre i zonen mellem kl. 06.00 og 11.30. For erhvervskøretøjer i kategori N3 har der allerede i længere tid være kørselsforbud, og dette kørselsforbud bibeholdes også i fremtiden.
ZCR-miljøzonen indføres i første omgang i centrum af byen på den Store Ø (Grande Ile), som befinder sig mellem floden Ill og en biflod til Ill.

Den franske Eurométropole Strasbourg ligger lige op ad den tyske by Kehl am Rhein, og der bor over 277.000 indbyggere i byen. Strasbourg er hovedbyen i departementet Bas-Rhin (departement nr. 67), og det er også her, at departementets præfektur holder til. Byen er desuden en del af Region Grand-Est.

Fordi Eurométropole Strasbourg meget hyppigt rammes af kraftig luftforurening, er der allerede indført en midlertidig ZPA-miljøzone i byen. Denne ZPA-zone aktiveres kun i tilfælde af længerevarende, forhøjet luftforurening, og det er præfekten, der aktiverer zonen.
I en ZCR-zone gælder der derimod faste og permanente regler, som vil blive trinvist skærpet i de næste år. Indskrænkningerne vil dog i første omgang ikke gælde for personbiler og busser.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Miljøzone Strasbourgs grænser

Miljøzonen Strasbourg ZCR vil i første omgang befinde sig i byens centrum og vil kun dække den “Store Ø” (Grande Île). Denne ø afgrænses mod syd af floden Ill og mod nord af kanalen ”Faux-Rempart”. Det kan dog forventes, at zonen vil blive udvidet yderligere i fremtiden.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Strasbourg ZFE - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.09.2018
Miljøzonens type:
Tidsbegrænset kørselsforbud for lastbiler fra kategori N2 under 7,5 t, gyldig fra kl. 10.30 til kl. 6.00 den efterfølgende dag. For hybridbiler og elbiler med en e-miljømærkat gælder det tidsbegrænsede kørselsforbud fra kl. 11.30 til kl. 6.00 den efterfølgende dag.
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen Strasbourg ZCR vil i første omgang befinde sig i byens centrum og vil kun dække den “Store Ø” (Grande Île). Denne ø afgrænses mod syd af floden Ill og mod nord af kanalen ”Faux-Rempart”. Det kan dog forventes, at zonen vil blive udvidet yderligere i fremtiden.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.