Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Rennes ZPA-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszone Rennes

Den 20.02.2018 offentliggjorde métropol Rennes, at Crit’Air-miljømærkaten indføres i metropolområdet for at forebygge, at mængden af skadelige stoffer i luften bliver for høj. Ifølge præfektens forordning vedrørende indførelsen af miljømærkaten trådte reglerne allerede i kraft den 22.12.2017. Kørselsforbud for bestemte EURO-motorkategorier kan dog først udstedes efter en overgangsperiode fra og med vinteren 2018.
Byen Rennes har siden 1950’erne oplevet en meget stor vækst. Takket være utallige investeringer i nye og digitale teknologier er byen blevet en attraktiv magnet for den tertiære sektor i Frankrig. På grund af dens tiltrækningskraft står métropolen Rennes konstant over for nogle store udfordringer, hvad byens trafikale forhold angår. Trafikken er udpeget til at være den største kilde til udledning af kvælstofoxid og finstøv. For at reducere trafikkens påvirkning på miljøet har Métropole Rennes besluttet at indføre en ZPA-zone, der kan aktiveres i tilfælde af kraftig luftforurening.

Den franske métropole (storkommune) Rennes, den største by i Region Bretagne, befinder sig i departementet Ille-et-Vilaine, og den omfavner 43 mindre kommuner. Metropolens forvaltning og administration befinder sig ligeledes i hovedstaden Rennes.
Métropole Rennes dækker et areal på 705 km², og der bor ca. 439.000 indbyggere. I selve byen Rennes bor der ca. 215.000 indbyggere fordelt på 50 km².

Ifølge præfektens dekret N°2017-22487 af 22.12.2017 er miljømærkaten obligatorisk for alle køretøjer i tilfælde af kraftig, vedvarende luftforurening. Hvis mængden af skadelige stoffer i luften ligger over de tilladte værdier 4 dage i træk, bliver kørsel med køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke, forbudt. Hvis situationen 2 dage derefter er blevet forværret, kan præfekten også forbyde kørsel for Crit’Air-kategorierne 4 og 5.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

ZPA-miljøzone Rennes’ grænser

Området inden for ZPA-miljøzonens grænser omfatter store dele af byens areal, og grænsen udgøres af ringvejen ”rocade” N136. Det er vigtigt at være klar over, at selve ringvejen (N136) befinder sig uden for miljøzonen.
Dermed kan man også køre på ringvejen, som er en motorvej, selvom der pludseligt bliver udløst en luftforureningsalarm.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
ZPA-miljøzone Rennes ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.10.2018
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen indføres på fjerdedagen af en forhøjet luftforurening (> 80 µg/m³ finstøv), der skyldes særlige vejrforhold, og den indføres efter en forvarsling (ved > 50 µg/m³ finstøv).
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Grænsen for Métropole Rennes’ ZPA-luftbeskyttelseszone udgøres af ringvejen N136, der forløber hele vejen rundt om byen. Derfor er selve ringvejen ikke omfattet af eventuelle kørselsforbud.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.