Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Puy-de-Dome/Clermont-Ferrand ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszonen Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand

Den 20.11.2017 underskrev præfekten for departementet Puy-de-dôme en bekendtgørelse, som indeholdt en indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for Département Puy-de-Dômes grænser. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 22.11.2017.
Bekendtgørelsen indeholder en række tiltag, som kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette departement er, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man offentliggør dén by eller kommune inden for departement, hvor zonen gælder. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement. Dette kræver endnu en separat bekendtgørelse fra præfekten eller de lokale politimyndigheder.
Det er præfekten for Departement Puy-de-Dôme, der fastlægger, i hvilke byer og kommuner, og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at bilister nu bør indstille sig på, at der inden for ZPA-zonen Puy-de-Dôme pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum, fra by til by.

Departement Puy-de-Dôme (departement nr. 63) er et af 12 departementer i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, og der bor over 648.000 indbyggere på ca. 8.000 km². Hovedbyen i Département Puy-de-Dôme er byen Clermont-Ferrand, hvor der bor omkring 141.400 indbyggere på 43 km², og det er også her, at departementets præfekt holder til.

For at være forberedt på eventuelle perioder med forhøjet luftforurening indføres der nu også i Departement Puy-de-Dôme en midlertidigt gældende miljøzone, der i henhold til præfektens forordning n°17-02365 gælder for alle køretøjer i tilfælde af kraftig luftforurening.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening, har Puy-de-Dômes præfektur flere muligheder for at gribe ind i trafikken. Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.

Hvis bare ét af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over de nævnte grænseværdier, udløses luftforureningsalarmens næste tiltag (”niveau d’alerte N2“), med kørselsforbud for alle køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke. Hvis de skadelige stoffer i luften stadig ligger over grænseværdierne efter to dage med alarmniveau nr. to, bliver kørsel med køretøjer fra Crit’Air-kategorierne 4 og 5 som det næste ligeledes forbudt.
Hvis situationen forværres yderligere, kan præfekten udråbe et skærpet alarmniveau 2 („niveau d’alerte N2 aggravé“), hvilket betyder, at kørsel med andre kategorier også kan blive forbudt.

Grænserne for miljøzonen Puy-de-Dôme

I Département Puy-de-Dômes tilfælde er det både dele af departement og hele departementets samlede areal, der kan blive ramt af trafikbegrænsninger. Det er først i tilfælde af en forhøjet luftforurening, at præfekten specifikt offentliggør, i hvilket område trafikbegrænsningerne er gældende.
I alle tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på, at en luftforureningsalarm kan have indvirken på trafikken på motorvejene A75 (mod Montpellier) og A89 (mod og fra Bordeaux).

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Puy-de-Dôme/Clermont-Ferrand ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
22.11.2017
Miljøzonens type:
ZPAd-miljøzone, der afhængigt af vejret er gældende i enten hele departementet eller i en del af departementet. Præfekten beslutter, hvor zonen er gældende, og en zone vil blive indført efter et forvarsel, hvis grænserne for de skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv.
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
ZPAd-zonen kan i princippet gælde for hele Département Puy-de-Dôme. Zonens egentlige udstrækning defineres enkeltvist ved hvert eneste tilfælde af forhøjet luftforurening, og zonens udstrækning offentliggøres enkeltvist i en specifik, individuel politiforordning på baggrund af præfektens beslutning. Denne forordning er samtidigt grundlaget for, at en zone træder i kraft. I departementet kan motorvejene A75 og A89 blive berørt.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.