Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Paris ZCR-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZCR-miljøzonen Paris (Paris by)

Den første ZCR-miljøzone (Zone à Circulation Restreinte) blev allerede indført i Paris den 01.09.2015 Denne zone forbød i første omgang kun kørsel med busser og lastbiler, der var indregistreret første gang før den 01.10.2001. Fra og med 01.07.2016 er det franske miljømærke lovpligtigt, og dermed er personbiler og lette erhvervskøretøjer (kategori N1), der er indregistreret første gang før den 01.01.1997, nu også udelukket fra at køre i Paris’ ZCR-miljøzone.
Den 25.06.2019 underskrev præfekturet samt Paris’ rådhus forordning N°2019 P15655, og i denne forordning skærpede man kørselsforbuddene på baggrund af loven om det franske miljømærke. Skærpelsen gælder fra den 01.07.2019, og den gælder i en prøveperiode på 3 år. Efter den dato er det kun tilladt at køre med køretøjer, der har et miljømærke E, 1, 2 eller 3. Dette gælder fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 20. For lastbiler og busser gælder forbuddet også i weekender samt på helligdage fra kl. 8 til 20. Miljøzonen er afmærket med færdselstavler.

Den 01.07.2019 er reglerne blevet skærpet yderligere, og det er nu endegyldigt slut med at køre med miljømærkat nr. 4 i Paris by.


Frankrigs hovedstad er samtidig et af de 8 departementer i regionen Ile-de-France. Paris har over 2.206.000 indbyggere fordelt på omkring 105 km².

Hovedstadens trafik er ofte både tæt og langsom. Med 270.000 køretøjer pr. dag er motorvejsringen ”Boulevard Périphérique” den mest trafikerede bymotorvej i Europa. Set i det lys er det klart, at 90 % af Paris’ indbyggere er ramt af stærkt forurenet luft. For at forbedre luftkvaliteten, og dermed også indbyggernes livskvalitet, har de lokale myndigheder besluttet sig for at have et meget stort fokus på trafikkens indvirkning på miljøet. Derfor har man indført ZCR-miljøzonen Paris, kørselsforbuddene og miljømærkaten.

Fra januar 2021 vil der gælde de samme regler i Paris by som dem, der gælder inden for motorvejsringen A86 i miljøzonen ZFE Grand Paris. Når denne harmonisering af reglerne er blevet gennemført, er det tilsyneladende planen, at der indføres et overvågningsstystem med automatiske kameraer inden for Stor-Paris’ bygrænse. De kommende år vil vise, om der indføres yderligere stramninger af reglerne for kørsel i Paris. I juli 2022 forbydes kørsel med miljømærkat nr. 3 og i januar 2024 forbydes kørsel med Crit’Air-miljømærkat nr. 2.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Miljøzone Paris’ grænser

ZCR-miljøzonen i Paris gælder hele dén del af Frankrigs hovedstad, som befinder sig inden for ringvejen ”Boulevard Pèriphérique”. Denne ringvej udgør miljøzonens grænse, men er ikke selv inkluderet i ZCR-zonen.
Paris’ to store parker (Bois de Boulogne og Bois de Vincennes) befinder sig uden for ZCR-zonen, og de er - lige som alle veje, der befinder sig uden for ringvejen - ikke omfattet i kørselsforbuddene.

Paris’ indre ringvej, Boulevard Périphérique samt Bois de Boulogne og Bois de Vincennes omfattes fra og med 01.07.2019 af de regler, der gælder i den omkringliggende miljøzone ZFE Grand Paris. Paris by (Paris ZCR) befinder sig desuden inden for Paris’ ZPA-zone. Derfor kan der til ethvert tidspunkt indføres midlertidige kørselsforbud, hvor der forbydes kørsel med Crit’Air-miljømærkat nr. 3.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Paris by ZFE - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.09.2015
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 08.00-20.00
Bødestraf:
68-450 €
Område/grænser for miljøzonen:
Paris’ indre ringvej, Boulevard Périphérique samt Bois de Boulogne og Bois de Vincennes omfattes fra og med 01.07.2019 af de regler, der gælder i den omkringliggende miljøzone ZFE Grand Paris. Paris by (Paris ZFE) befinder sig desuden inden for Paris’ ZPA-zone.
Særlige regler for Paris:
Intet kørselsforbud for L, M1, N1 < 3,5 t i weekender og helligdage.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.