Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Paris Grande Paris ZFE-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZCR/ZFE-miljøzonen Grand Paris

Fra og med den 01.07.2019 er der indført endnu en miljøzone (Grand Paris ZFE) i Stor-Paris, og den svarer nogenlunde til området inden for motorringvejen A86.
Miljøzonen blev vedtaget den 12.11.2018 af et stort flertal i Metropole Paris’ byråd, og den er en permanent fastlagt zone, der ikke er afhængig af vejret („Zone à Faibles Emissions“ / ZFE) , og den svarer til en Low Emission Zone (LEZ). Begrebet ZCR, der indtil videre har betegnet en fransk miljøzone (Zone à Circulation Restreinte), omdøbes til ZFE samtidigt med ZFE Grand Paris’ indførelse.
ZFE Grand Paris vil i de kommende år gælde i alle 79 kommuner i Grand Paris. Pr. 01.07.2019 er det dog kun 47 af de 79 kommuner, der har erklæret sig villige til at være en del af zonen, så i første omgang opstår der et meget stort, nyt kludetæppe af byer og kommuner med forskellige regler (miljøzoner).

De 47 kommuner i den nye miljøzone Grand Paris ZFE er blevet enige om fælles regler og undtagelser. Der er desuden indført en tidsplan, der med tiden skal skærpe kørselsforbuddene.
Navnene på de deltagende kommuner og disses arealer blev offentliggjort i medierne den 26.06.19. Fra den 01.07.2019 er det i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 08 og 20 nu kun tilladt for køretøjer med de franske miljømærker E, 1, 2, 3 og 4 at køre i den nye zone. Det er forbudt at køre i zonen uden en miljømærkat eller med miljømærkat nr. 5. For lastbiler (N2, N3) og busser gælder forbuddet også i weekender samt på helligdage fra kl. 8 til 20.

Planen fremover er, at køretøjer med det franske miljømærke 4 også udelukkes helt fra kørsel i zonen fra januar 2021. Senerehen vil miljømærke 3 blive forbudt i zonen fra juli 2022 og miljømærke 2 forbydes fra januar 2024.

Med denne tidsplan vil man opnå, at der fra januar 2021 gælder de samme regler i miljøzonen Grand Paris, som dem der gælder ZCR-miljøzonen Paris By. En helt ensrettet lovgivning kan dog kun opnås, hvis alle de resterende kommuner også har tilsluttet sig miljøzonen på dette tidspunkt.
Hvis det sker, er det tilsyneladende planen, at der indføres et nyt, automatiseret overvågningssystem kameraer inde i zonen og ved Stor-Paris’ bygrænse.
Hele Stor-Paris’ areal (Métropole du Grand Paris), herunder Paris By, dækker over 131 kommuner, og her bor omkring 7 millioner mennesker på det 815 km² store areal. Pr. 01.07.2019 har den nye zone betydning for omtrent 5,61 millioner indbyggere i 47 kommuner rundt om Paris By.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Zonen Grand Paris ZFE vises af den blåprikkede linje. Et zoombart, interaktivt kort kan ses i Green-Zones-appen.
Billedets kilde: Préfet de la Région d’Ile de France / metropolegrandparis.fr

På nuværende tidspunkt er planen, at der ikke udskrives bøder før udgangen af 2021 i miljøzone Grand-Paris, og at de bilister, der bryder reglerne, i første omgang får en pædagogisk påtale.
Dette er dog ingen sikkerhed mod højere straffe, eftersom den vejrafhængige miljøzone Paris ZPA befinder sig Grand-Paris-zonen. Hvert år indføres der flere kørselsforbud for Crit’Air-miljømærkaterne 5, 4 og 3. Især i sommermånederne er der massive kørselsforbud, der vedrører omkring 60 % af alle køretøjer.

Allerede den 01.09.2019 blev der indført en permanent ZCR-miljøzone Paris i Paris By, som gælder inden for den indre ringvej, Boulevard Périphérique, og i den zone er en Crit’Air-miljømærkat obligatorisk for alle køretøjer fra og med 01.07.2017.
Den 01.07.2019 er reglerne for zonen blevet strammet yderligere, så det nu kun er køretøjer med Crit’Air-miljømærkat E, 1, 2 og 3, der må køre i zonen. Helt konkret vil dette føre til endegyldige kørselsforbud for personbiler og lette erhvervskøretøjer (N1), der er indregistrerede før den 01.01.2001, samt for lastbiler og busser, der er indregistrerede før den 01.10.2006.

Miljøzone Grand Paris’ grænser

Som udgangspunkt skulle zonen dække samtlige 79 kommuner, der befinder sig hovedsageligt inden for motorvej A86. Kommunerne er dig ikke forpligtede til at tilslutte sig zonen, så derfor gælder reglerne kun i 47 af de 79 kommuner. Green-Zones har sin app udgivet et kort over miljøzonen, der ser ud som et kludetæppe som følge af de mange forskellige regler. Kortet viser, at Grand Paris’ miljøzone gælder i mange (men ikke alle) kommuner inden for A86 samt i visse kommuner uden for A86 samt i Paris’ to byskove ”Bois de Boulogne“ og ”Bois de Vincennes“.

Den stærkt trafikerede motorringvej A86 er undtaget for Grand Paris ZCR/ZFE-zonens regler. Paris’ byringvej, Boulevard Périphérique, der befinder sig uden for Paris ZCR-zonen, ligger nu inde i Grand Paris ZCR/ZFE-zonen.
Den permanente zone Grand Paris ZCR/ZFE skal fremover ikke forveksles med den permanente zone Paris ZCR, hvor der gælder endnu strengere regler, samt den midlertidige zone Paris ZPA, der hyppigt træder i kraft ved forhøjet luftforurening på grund af vejret, og denne zone gælder over de andre zoners regler.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Paris A86 (inden) ZFE - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.07.2019
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 08.00-20.00
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Som udgangspunkt skulle zonen dække samtlige 79 kommuner, der befinder sig hovedsageligt inden for motorvej A86. Kommunerne er dig ikke forpligtede til at tilslutte sig zonen, så derfor gælder reglerne kun i 47 af de 79 kommuner. Green-Zones har sin app udgivet et kort over miljøzonen, der ser ud som et kludetæppe som følge af de mange forskellige regler. Kortet viser, at Grand Paris’ miljøzone gælder i mange (men ikke alle) kommuner inden for A86 samt i visse kommuner uden for A86 samt i Paris’ to byskove ”Bois de Boulogne“ og ”Bois de Vincennes“.

Den stærkt trafikerede motorringvej A86 er undtaget for Grand Paris ZCR/ZFE-zonens regler. Paris’ byringvej, Boulevard Périphérique, der befinder sig uden for Paris ZCR-zonen, ligger nu inde i Grand Paris ZCR/ZFE-zonen.

Den permanente zone Grand Paris ZCR/ZFE skal fremover ikke forveksles med den permanente zone Paris ZCR, hvor der gælder endnu strengere regler, samt den midlertidige zone Paris ZPA, der hyppigt træder i kraft ved forhøjet luftforurening på grund af vejret, og denne zone gælder over de andre zoners regler.
Særlige regler for Paris:
Intet kørselsforbud for L, M1, N1 < 3,5 t i weekender og helligdage.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.