Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Marseille ZPA-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszonen Marseille

Dem 07.06.2019 underskrev præfekten for departementet Bouches-du-Rhône en forordning, der erstatter de tiltag, der indtil da trådte i kraft ved forhøjet luftforurening, og det betyder samtidigt, at der oprettes en ny ZPA-miljøzone, der kan aktiveres midlertidigt, i Marseilles centrum.
I følge forordningen kan præfekten aktivere en ny zone med kørselsforbud i byens centrum i tilfælde af forhøjet luftforurening. Efter to dages forvarsel må lastbiler over 3,5 ton ikke køre i transit gennem zonen. Efter 4 dages forvarsel er der desuden kørselsforbud for alle køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke, eller køretøjer som kun har et miljømærke i kategori 5 eller 4. Kørselsforbuddene gælder dagen efter, de annonceres, fra kl. 6.00 til 20.00, og de gælder indtil de lovbestemte grænseværdier ikke længere overskrides.
Byen Marseille befinder sig i Département Bouches-du-Rhône (departement nr. 13), og der bor omkring 862.000 indbyggere på det 241 km² store areal. Marseille er desuden hovedbyen i Département Bouches-du-Rhône.

For at være forberedt på eventuelle perioder med forhøjet luftforurening er der indført en midlertidigt gældende miljøzone i Département Bouches-du-Rhône. Miljøzonen gælder for alle køretøjer ved kraftig luftforurening i henhold til præfektens forordning af 07.06.2019.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening, har præfektur flere muligheder for at gribe ind i trafikken
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPA-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis en af de ovennævnte grænseværdier for skadelige stoffer i luften stadig overskrides efter forvarslet er annonceret, indføres der trinvist kørselsforbud for alle køretøjstyper. Dette betyder, at kørsel med de køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke og de køretøjer, der kun har et miljømærke i kategori 4 eller 5, øjeblikkeligt bliver forbudt. Derefter er det kun tilladt at køre med køretøjer, der har en Crit’Air-mijømærkat fra kategori 1-3.

Miljøzone Marseilles grænser

Zonen befinder sig i Marseilles centrum. Mod vest afgrænses zonen af havet, mod nord af motorvej A557 samt Boulevard de Plombières og Avenue Alexandre Fleming. Mod øst afgrænses zonen af Boulevard du Maréchal Juin, Boulevard Françoise Duparc, Boulevard Sakakini, Boulevard Jean Moulin samt Boulevard Rabatau Daniel Matalon og mod syd af Avenue du Prado.
Marseilles havn, havnetunnelen (Vieux Port, la Joliette, la Major), motorvejene A55 og A50, Avenue du Prado, Prado-tunnelen, samt Boulevard Euroméditerranée Quai d'Arenc indtil Porte de Chanterac er dog ikke en del af zonen, og hér er kørsel tilladt på alle tidspunkter.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Marseille ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
07.06.2019
Miljøzonens type:
ZPA-luftbeskyttelseszone som vedtages af præfekten afhængigt af vejrforhold og som indføres efter et forvarsel, når mængden af skadelige stoffer i luften overskrider grænseværdierne, f.eks. > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen befinder sig i Marseilles centrum. Mod vest afgrænses zonen af havet, mod nord af motorvej A557 samt Boulevard de Plombières og Avenue Alexandre Fleming. Mod øst afgrænses zonen af Boulevard du Maréchal Juin, Boulevard Françoise Duparc, Boulevard Sakakini, Boulevard Jean Moulin samt Boulevard Rabatau Daniel Matalon og mod syd af Avenue du Prado.
Marseilles havn, havnetunnelen (Vieux Port, la Joliette, la Major), motorvejene A55 og A50, Avenue du Prado, Prado-tunnelen, samt Boulevard Euroméditerranée Quai d'Arenc indtil Porte de Chanterac er dog ikke en del af zonen, og hér er kørsel tilladt på alle tidspunkter.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.