Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Lyon ZPA-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszone Lyon

Allerede den 12.12.2016 indførte Lyon en ZPA-luftbeskyttelseszone (Zone de Protection de l’Air). I første omgang var kørselsforbud afhængigt af Crit’Air-miljømærkaten og af, om kørepladen har et lige eller ulige nummer.
Men den 03.07.2019 underskrev præfekturet for det franske departement Rhône en forordning, hvor man besluttede nogle nye tiltag, der træder i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening.

Som følge af denne lov blev miljøzonen den 04.07.2019 udvidet med nogle kommuner, sådan at den midlertidige miljøzone Lyon ZPA nu dækker den permanente miljøzone Lyon ZFE, som blev indført den 01.01.2020.
Med denne udvidelse af miljøzonen Lyon ZPA gælder de eventuelle, midlertidige kørselsforbud nu også i byerne Caluire-et-Cuire og Villeurbanne, der ligger uden for Lyon.
Hvis præfekten aktiverer kørselsforbuddene som følge af forhøjet luftforurening, forbydes kørsel med alle køretøjer uden et fransk miljømærke og for køretøjer med miljømærke 4 eller 5.

Yderligere detaljer og information om dispensationer (f.eks. for biler med 3 eller flere passagerer) samt den aktuelle status på kørsel i miljøzonen for de forskellige typer køretøjer kan du finde i Green-Zones-appen.

Lyon befinder sig i departementet Rhône (nr. 69) i regionen Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon er departementets hovedby. Det er her, præfekten holder til, og byen har over 513.000 indbyggere på ca. 48 km².
For at være bedre rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening har man i Lyon indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA), som gælder fra den 04.07.2019 for alle køretøjer ved vedvarende luftforurening i henhold til forordning N°69-2019-07-03-005 af 03.07.2019.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPA-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis en af de ovennævnte grænseværdier for skadelige stoffer i luften stadig overskrides efter forvarslet er annonceret, indføres der trinvist kørselsforbud for alle køretøjstyper. Køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, eller køretøjer fra udvalgte Crit’Air-klasser, kan risikere kørselsforbud.

Miljøzone Lyons grænser

Alle veje i byerne Caluire-et-Cuire, Lyon og Villeurbanne befinder sig på ZPA-luftbeskyttelseszone Lyons område. Følgende veje er ikke omfattede af kørselsforbud: Hovedtrafikårerne A6, A7, A42, A6’s tunnel gennem bjerget ”Fourvière” samt enkelte sideveje, der er beskrevet på side 8 (25) i forordning N°69-2017-11-16-002.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Lyon ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
12.12.2016
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejret, indføres på tredjedagen af en forhøjet luftforurening (> 50 µg/m³ finstøv) efter en alarmvarsling.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
Alle veje i byerne Lyon og Villeurbanne befinder sig på ZPA-luftbeskyttelseszone Lyons område. Hovedtrafikårerne A6, A7, A42 samt A6’s tunnel gennem bjerget ”Fourvière” er ikke omfattede af kørselsforbuddene.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.