Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Lyon ZFE-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZFE-miljøzone Lyon

Den 01.01.2019 blev der indført en ny, permanent gyldig miljøzone (ZFE) i Lyons metropolområde. Den dækker tre af metropolens kommuner og gælder kun for erhvervstrafik. Erhvervstrafik med varevogne og lastbiler forårsagede indtil zonens indførelse 51 % af NOx- og 41 % af PM10-udledningerne i regionen.
Allerede i april 2018 fremlagde metropolen Lyon en strategi mod luftforurening (Feuille de route sur la qualité de l‘air). I denne strategi var det centrale punkt, at der skulle indføres en permanent miljøzone, der forhindrede kørsel med lastbiler og lette erhvervskøretøjer, så NOx-belastningen kunne halveres.
I samspil med en såkaldt ”Oxgen Plan” og den nye, permanente miljøzone skulle ikke blot de tilladte EU-grænseværdier kunne overholdes, men også WHO's anbefalinger til, hvor forurenet befolkningens luft bør være.

ZFE-miljøzone Lyon blev vedtaget af Lyons metropolråd den 28.09.2018, og den er en permanent gyldig zone, der ikke er afhængig af vejret (”Zone à Faibles Emissions“/ZFE), hvilket svarer til en Low Emission Zone (LEZ).
Den officielle bekendtgørelse N° 2019-ZFE-001, hvori miljøzonens reglement er detaljeret beskrevet, blev underskrevet af Lyons metropolpræsident den 04.07.2019, og den trådte i kraft den 01.01.2020.
Efter bekendtgørelsen er trådt i kraft, er det nu forbudt for alle erhvervskøretøjer (N1) og lastbiler (N2, N3), der ikke har et fransk miljømærke, eller som kun har et miljømærke 4 eller 5, at køre i zonen. Kørselsforbuddene gælder på alle ugens dage, 24 timer i døgnet med enkelte undtagelser. Fra 2021 er der planlagt yderligere begrænsninger.

Notre Dame de Fourviere/Lyon

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Den permanente ZFE-zone Lyon skal ikke forveksles med den midlertidige ZPA-zone i Lyon, selvom grænserne for den midlertidige ZPA-zone og ZFE-zonen følger hinanden. Hvis der er forhøjet luftforurening på grund af vejrforhold træder der nogle særlige kørselsforbud i kraft, der gælder i stedet for ZFE-zonens regler. Flere informationer om undtagelser og om den aktuelle status på kørsel i miljøzonen samt et kort over ZFE-miljøzone Lyon kan du finde her i Green-Zones-appen.

Miljøzone Lyons grænser

Alle veje i byerne Caluire-et-Cuire, Lyon og Villeurbanne befinder sig på ZFE-miljøzone Lyons område. Følgende veje er ikke omfattede af kørselsforbud: Hovedtrafikårerne A6, A7, A42, A6’s tunnel gennem bjerget ”Fourvière” samt enkelte sideveje, der er beskrevet på side 11 i forordning N° 2019-ZFE-001.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Lyon ZFE - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.01.2020
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZFE i Greater Lyon dækker næsten alle dele af Lyon, dele af byerne Villeurbanne, Bron og Vénissieux inden for ringvejen (Laurent Bonnevay) såvel som hele byen Caluire-et-Cuire. Ekskluderet er den nordlige ringvej (Périphérique Nord) og de såkaldte solrige A6 og A7 motorveje.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.