Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Lyon ZFE-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZFE-miljøzone Lyon

Den 01.01.2019 blev der indført en ny, permanent gyldig miljøzone (ZFE) i Lyons metropolområde. Den dækker tre af metropolens kommuner og gælder kun for erhvervstrafik. Erhvervstrafik med varevogne og lastbiler forårsagede indtil zonens indførelse 51 % af NOx- og 41 % af PM10-udledningerne i regionen.
Allerede i april 2018 fremlagde metropolen Lyon en strategi mod luftforurening (Feuille de route sur la qualité de l‘air). I denne strategi var det centrale punkt, at der skulle indføres en permanent miljøzone, der forhindrede kørsel med lastbiler og lette erhvervskøretøjer, så NOx-belastningen kunne halveres.
I samspil med en såkaldt ”Oxgen Plan” og den nye, permanente miljøzone skulle ikke blot de tilladte EU-grænseværdier kunne overholdes, men også WHO's anbefalinger til, hvor forurenet befolkningens luft bør være.

ZFE-miljøzone Lyon blev vedtaget af Lyons metropolråd den 28.09.2018, og den er en permanent gyldig zone, der ikke er afhængig af vejret (”Zone à Faibles Emissions“/ZFE), hvilket svarer til en Low Emission Zone (LEZ).
Den officielle bekendtgørelse N° 2019-ZFE-001, hvori miljøzonens reglement er detaljeret beskrevet, blev underskrevet af Lyons metropolpræsident den 04.07.2019, og den trådte i kraft den 01.01.2020.
Efter bekendtgørelsen er trådt i kraft, er det nu forbudt for alle erhvervskøretøjer (N1) og lastbiler (N2, N3), der ikke har et fransk miljømærke, eller som kun har et miljømærke 4 eller 5, at køre i zonen. Kørselsforbuddene gælder på alle ugens dage, 24 timer i døgnet med enkelte undtagelser. Fra 2021 er der planlagt yderligere begrænsninger.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Den permanente ZFE-zone Lyon skal ikke forveksles med den midlertidige ZPA-zone i Lyon, selvom grænserne for den midlertidige ZPA-zone og ZFE-zonen følger hinanden. Hvis der er forhøjet luftforurening på grund af vejrforhold træder der nogle særlige kørselsforbud i kraft, der gælder i stedet for ZFE-zonens regler. Flere informationer om undtagelser og om den aktuelle status på kørsel i miljøzonen samt et kort over ZFE-miljøzone Lyon kan du finde her i Green-Zones-appen.

Miljøzone Lyons grænser

Alle veje i byerne Caluire-et-Cuire, Lyon og Villeurbanne befinder sig på ZFE-miljøzone Lyons område. Følgende veje er ikke omfattede af kørselsforbud: Hovedtrafikårerne A6, A7, A42, A6’s tunnel gennem bjerget ”Fourvière” samt enkelte sideveje, der er beskrevet på side 11 i forordning N° 2019-ZFE-001.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Lyon ZFE - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.01.2020
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZFE i Greater Lyon dækker næsten alle dele af Lyon, dele af byerne Villeurbanne, Bron og Vénissieux inden for ringvejen (Laurent Bonnevay) såvel som hele byen Caluire-et-Cuire. Ekskluderet er den nordlige ringvej (Périphérique Nord) og de såkaldte solrige A6 og A7 motorveje.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.