Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Lille ZCR-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZCR-miljøzonen i Lille

Lille er en storby i Nordfrankrig beliggende ved grænsen til Belgien. Lille er både præfektur for Département Nord (departement nr. 59) og hovedstad for regionen Hauts-de-France.
Byen Lille bliver også kaldt for ”Flanderns hovedstad”, og byen har omkring 235.000 indbyggere.

Den 10.02.2017 vedtog styret for Stor-Lille (Métropole européenne de Lille) at indlede det juridiske forarbejde til indførelsen af en ZCR-miljøzone i byen Lille. Dette forarbejde inkluderer et studie, der kortlægger de nødvendige tiltag, deres effekt på luftforureningen og som opstiller nogle mål for forbedringen af luftkvaliteten samt for den reduktion af luftforureningen, som befolkningen kan se frem til.

Høringsperioden for de berørte beboere, interesseorganisationer og andre grupper gennemføres i overensstemmelse med lovkravene, så der kan tages højde for eventuelle indsigelser og inputs, når den permanente miljøzone skal udformes. ZCR-forordningen forventes at blive vedtaget i 2019, og forordningen skal afstemmes med høringssvarene samt et forstudie til, hvordan projektet kan udføres, før ZCR-zone Lille kan indføres i løbet af 2019.

De regler og kørselsforbud, der beskrives i forordningen, skal overholdes.
Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Ud over den planlagte ZCR-zone i Lille har Stor-Lille (métropole Lille) d. 18.07.2017 indført en ZPA-luftbeskyttelseszone. Denne ZPA-luftbeskyttelseszone Lille træder kun i kraft, hvis præfekten, på grund af vejrforholdene, aktiverer zonen. Effekten af ZCR-zone Lille, der træder i kraft i 2019, vil dermed komplettere ZPA-zone Lille.

Grænserne for ZCR-miljøzone Lille

Byen Lille er centrum for kommunesammenslutningen Métropole Européenne de Lille, som alle tilstødende kommuner er en del af. Med undtagelse af de mere landlige kommuner Ennetières-en-Weppes, Capinghem, Prémesques, Pérenchies og Lompret udgør alle de andre tilstødende kommuner en sammenhængende del af Lilles byområde.

ZCR-miljøzonens grænser vil sandsynligvis følge grænserne for Lilles centrum. Når høringsprocessen er afsluttet, bliver de præcise grænser offentliggjort."

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.