Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Isère/Grenoble ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszone Isère / Grenoble

Den 02.01.2018 underskrev præfekten for departementet Isère en forordning, der indeholder en række tiltag, der kan tages i brug i tilfælde af kraftig luftforurening. Disse inkluderer bl.a. kørselsforbud på baggrund af Crit’Air-miljømærkaten. Forordningen trådte i kraft med det samme. Den nye, regionale luftbeskyttelseszone kompletter de allerede eksisterende luftbeskyttelseszoner rundt om byen Grenoble, som befinder sig i området Isère. Dermed åbner den underskrevne forordning op for kørselsforbud i tilfælde af kraftig luftforurening i området rundt om Grenoble.
Der gælder dog nogle særlige forhold, der gør, at det først er i tilfælde af kraftig luftforurening, at man afhængigt af vejrforholdene beslutter, i hvilke by eller kommune zonen træder i kraft. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement.. Dette kræver endnu en separat bekendtgørelse fra præfekten eller de lokale politimyndigheder. Dette betyder, at bilister nu må indstille sig på, at der inden for ZPAd-zonen Isère pludseligt kan opstå kørselsforbud forskelligt fra sted til sted.

Isère er et af 12 departementer (departement nr. 38) i Region Auvergne-Rhône-Alpes, og der bor ca. 1.251.000 indbyggere på omtrent 7.430 km² i departementet. Grenoble med 161.000 indbyggere og et areal på 18 km² er Isères hovedstad, og det er også hér, at præfekten har sin residens.

Ifølge det regionale luftmålingsinstitut, ”ATMO Auvergne-Rhöne-Alpes”, er der jævnligt kraftig luftforurening i Département Isère, og disse perioder er især hyppige om vinteren. Derfor indføres der nu også en midlertidigt gældende miljøzone, der ved kraftig luftforurening gælder for alle køretøjer i henhold til præfektens forordning n°38-2018-01-02-004.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening vil præfekturet gøre brug af en række tiltag, der indføres et ad gangen. Efter et forvarsel ved forhøjet luftforurening udløses det første tiltag, trin 1 („niveau d’alerte N1“). Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.

Hvis bare én af de førnævnte mængder af skadelige stoffer i luften ikke er faldet under grænseværdien inden for to dage, træder det næste niveau af luftforureningsalarmen i kraft („niveau d’alerte N2“), hvilket medfører kørselsforbud. I de to dage dette alarmniveau varer, er det kun køretøjer med de franske miljømærker E, 1, 2, 3, 4 eller 5, der må køre i zonen.
Hvis det 2. niveau varer længere end 2 dage, kan man også forbyde kørsel med alle køretøjer, der har et miljømærke 4 eller 5.
Efter disse to første niveauer kan præfekten udråbe alarmens tredje niveau, hvilket er en skærpelse af det andet niveau (den officielle betegnelse er „niveau N2 aggravé“). På dette tredje niveau kan præfekten også udelukke andre kategorier fra kørsel i trafikken.

Særregler gældende ved luftalarmens forskellige trin
På det tredje niveau (”niveau N2 aggravé“) kan præfekten som følge af sin bekendtgørelse forbyde kørsel for én eller flere Crit’Air-kategorier i et nærmere defineret område i departementet. Dermed kan man ikke med sikkerhed sige, hvilke Crit’Air-kategorier der har tilladelse til at køre i zonen i tilfælde af en forhøjet luftforurening.
Men man kan dog gå ud fra, at man højst sandsynligt gerne må køre i zonen, hvis køretøjet har kategori E, 1 eller 2.

Miljøzone Isère grænser

Normalt er grænserne for ZPAd-zonerne i Frankrig lagt fast på forhånd i præfektens bekendtgørelse.
Isère er inddelt i tre geografiske områder, der kan kaldes for ”luftområder”: Et område omkring Lyon og Nord-Isère, et område omkring Grenoble samt det alpine område Isère. Indenfor områderne Lyon, Nord-Isère og i det alpine område kan der indføres kørselsforbud overalt. Men i området omkring Grenoble følger reglerne den allerede eksisterende ZPA-luftbeskyttelseszone Grenoble.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Savoie Isère/Grenoble ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
04.01.2018
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforholdene. Gyldig efter et forvarsel og en bekendtgørelse når grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. ved > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen dækker i teorien hele Département Isères samlede areal. Indenfor området omkring Grenoble gælder dog de regler, der i forvejen eksisterer i ZPA-zone Grenoble. Derudover fastlægges det relevante omfang for den aktiverede zone enkeltvist, hver gang der er en kraftig luftforurening. Omfanget og grænserne offentliggøres enkeltvist i en bekendtgørelse, der også er grundlaget for, at en zone kan træde i kraft. De motorveje i Département Savoie, der kan blive ramt af kørselsforbud, er A41, A43, A48 og A51.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.