Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Haute-Savoie/Annecy ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszonen Haute-Savoie / Annecy

Den 23.10.2017 underskrev præfekten for Département Haute-Savoie en bekendtgørelse, der baner vejen for indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for departementets grænser. Loven omfatter en række tiltag over for forskellige køretøjstyper og EURO-motorkategorier, som der kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette tilfælde er dog, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at departementet sætter navn på den by eller den kommune, som den vejrafhængige zone indføres i. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement. Dette kræver endnu en separat bekendtgørelse fra præfekten eller de lokale politimyndigheder. Dette betyder, at bilister nu må indstille sig på, at der inden for ZPAd-zonen Haute-Savoie pludseligt kan opstå kørselsforbud forskelligt fra by til by. 

Haute-Savoie (departement nr. 74) er et af 12 departementer i Region Auvergne-Rhône-Alpes, og det omfatter 794.000 indbyggere på ca. 4.400 km². Annecy med 126.000 indbyggere og et areal på 67 km² er Haute-Savoies hovedstad, og det er også hér, at præfekten har sin residens.

Ifølge det regionale luftmålingsinstitut, ATMO Auvergne-Rhöne-Alpes, er der jævnligt forhøjet luftforurening i Département Haute-Savoie, og disse perioder tager især til om vinteren. Derfor indføres der nu også en midlertidigt gældende miljøzone, der gælder for alle køretøjer ved vedvarende forhøjet luftforurening i henhold til præfektens forordning n°PAIC-2017-0074.
Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening vil præfekturet gøre brug af en række tiltag, der indføres et ad gangen. Efter et forvarsel ved forhøjet luftforurening udløses det første tiltag, trin 1 („niveau d’alerte N1“). Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.

Hvis bare én af de førnævnte mængder af skadelige stoffer i luften ikke er faldet under grænseværdien, træder det næste niveau af luftforureningsalarmen i kraft („niveau d’alerte N2“), hvilket medfører kørselsforbud. I de to dage dette alarmniveau varer, er det kun køretøjer med de franske miljømærker E, 1, 2, 3, 4 eller 5, der må køre i zonen.

Efter disse to første niveauer kan præfekten udråbe alarmens tredje niveau, hvilket er en skærpelse af det andet niveau (den officielle betegnelse er ”niveau N2 aggravé“). På dette tredje niveau kan præfekten også udelukke kategorierne 4 og 5 fra kørsel i trafikken.

Miljøzone Haute-Savoies grænser

Normalt er grænserne for ZPAd-zonerne i Frankrig lagt fast på forhånd i præfektens bekendtgørelse.
Men i dette tilfælde kan det være hele Département Haute-Savoies areal, der er dækket af zonen. Det er først, når der bliver konstateret forhøjet luftforurening, at man i en separat bekendtgørelse offentliggør zonens præcise omfang. En sådan bekendtgørelse kan blive udstedt inden for en enkelt dag.
I alle tilfælde er det vigtigt at huske, at motorvejene A40 (der går gennem departementet til og fra Geneve) samt A41 mod og fra Chambery kan blive ramt af luftforureningsalarmen.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Haute-Savoie/Annecy ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
27.10.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforholdene. Gyldig efter et forvarsel og en bekendtgørelse når grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. ved > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen dækker i teorien hele Département Haute-Savoies samlede areal. Zonens egentlige udstrækning defineres enkeltvist hver gang, der er en forhøjet luftforurening, og zonens udstrækning offentliggøres i dén individuelle bekendtgørelse, der også er grundlaget for, at en zone kan træde i kraft. De motorveje i Département Haute-Savoie, der kan blive ramt af kørselsforbud, er A40 og A41.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.