Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Grenoble ZPA-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszonen Grenoble-Alpes Métropole

Den 09.12.2016 offentliggjorde Grenoble-Alpes Métropole, at Crit’Air-miljømærkaten på grund af høj luftforurening indføres inden for metropolens grænser. Præfekten har efterfølgende underskrevet en forordning, der fastlægger, at miljøzonen gælder fra den 01.01.2017, og at der kan indføres kørselsforbud for udvalgte EURO-kategorier.
Den franske métropole (storkommune) Grenoble-Alpes befinder sig i departementet Isère (nr. 38) i regionen Auvergne-Rhône-Alpes. Metropolen omfatter 49 kommuner, og den har 446.000 indbyggere fordelt på omkring 541 km². Byen Grenoble med 161.000 indbyggere på fordelt på 18 km² er hovedbyen i Département Isère.

Eftersom motorvejene og motortrafikvejene i området omkring Grenoble bliver ramt af de nye tiltag, har det stor indvirkning på erhvervs- og turisttrafikken. Alle rejsende, der skal fra midten af Frankrig over Lyon og videre mod syd, og som rejser via Grenoble mod Aix-en-Provence og Nice, kan blive ramt af kørselsforbud. Det er også vigtigt at bemærke, at et fransk miljømærke er permanent påkrævet for visse køretøjstyper i Grenobles bymidte.

For at være bedre rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening har man i Grenoble-Alpes Métropole indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA), som gælder for alle køretøjer ved vedvarende luftforurening i henhold til  forordning N°38-2016-12-09-004 af 09.12.2016.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPA-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis en af de ovennævnte grænseværdier for skadelige stoffer i luften stadig overskrides efter forvarslet er annonceret, indføres der trinvist kørselsforbud for alle køretøjstyper. Køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke, eller køretøjer fra udvalgte kategorier, kan risikere kørselsforbud.

Miljøzone Grenoble-Alpes Métropoles grænser

ZPA-zonen Grenoble-Alpes omfatter alle metropolens 49 kommuner. Området strækker sig langs motorvej A41 til betalingsanlægget Crolles og langs motorvej A48 til betalingsanlægget Voreppe. Derfor kan motorvejene A41, A48, A480 og N481 ligeledes blive berørt af kørselsforbud.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Grenoble ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.01.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPA-zonen Grenoble-Alpes omfatter alle metropolens 49 kommuner. Området strækker sig langs motorvej A41 til betalingsanlægget Crolles og langs motorvej A48 til betalingsanlægget Voreppe. Derfor kan motorvejene A41, A48, A480 og N481 ligeledes blive berørt af kørselsforbud.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.