Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Gers/Auch ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszone Gers / Auch

Den 04.08.2017 underskrev præfekten for departementet Gers en bekendtgørelse, som indeholdt en indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for departementets grænser. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 18.09.2017.
Bekendtgørelsen indeholder en række tiltag, som kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette departement er, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man offentliggør dén by eller kommune inden for departement, hvor zonen gælder. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement. Dette kræver endnu en separat bekendtgørelse fra præfekten eller de lokale politimyndigheder.
Det er præfekten for Département Gers, der fastlægger, i hvilke byer, og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at bilister nu bør indstille sig på, at der inden for ZPAd-zonen Gers pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum, fra by til by.
Département Gers er et af 13 departementer i regionen Occitanien, og der bor over 190.000 indbyggere på ca. 6.300 km². Hovedbyen i Département Gers er byen Auch, hvor der bor omkring 22.000 indbyggere på 72 km², og det er også her, at departementets præfekt holder til.
For at være forberedt på eventuelle perioder med forhøjet luftforurening indføres der nu også i Département Gers en midlertidigt gældende miljøzone, der gælder for alle køretøjer i henhold til præfektens forordning n°32-2017-08-04-001.
Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening, har Gers’ præfektur flere muligheder for at gribe ind i trafikken. Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.

Hvis bare én af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over de nævnte grænseværdier, udløses luftforureningsalarmens næste tiltag („niveau d’alerte N2“), som kan udløse kørselsforbud. Disse kørselsforbud er dog ikke nærmere specificerede i bekendtgørelsen.

Særregler gældende for de forskellige forureningsniveauer

Som regel har præfekten på forhånd lagt fast, hvilke Crit’Air-kategorier, som kan udelukkes fra kørsel i zonen. Hvad Département Gers angår, beslutter man først i tilfælde af forhøjet luftforurening, hvilke kategorier, der forbydes kørsel. Men man kan dog gå ud fra, at man sandsynligt ikke bliver ramt af kørselsforbud, hvis køretøjet er fra kategori E, 1 eller 3.

Miljøzone Gers grænser

Normalt er grænserne for ZPAd-zonerne i Frankrig lagt fast på forhånd i præfektens bekendtgørelse.
Men i dette tilfælde kan det være hele Département Gers, der er dækket af zonen. Det er først i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man præcist fastlægger den, hvor der indføres begrænsninger for trafikken.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at motorvejene N21 (mellem Agen og Tarbes) samt N124 (fra og mod Toulouse) kan blive ramt af kørselsforbud i tilfælde af forhøjet luftforurening.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Gers/Auch ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
18.09.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforholdene. Gyldig efter et forvarsel og en bekendtgørelse når grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. ved > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen dækker reelt set hele Département Gers. Zonens egentlige udstrækning defineres enkeltvist hver eneste gang, der er forhøjet luftforurening, og zonens udstrækning offentliggøres i dén individuelle meddelelse, der også er grundlaget for, at en zone træder i kraft. De motorveje i Département Vendée, der kan blive ramt af kørselsforbud, er motorvej N21 og N124.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.