Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Eure-et-Loir/Chartres ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszonen Eure-et-Loir / Chartres

Den 24.11.2017 underskrev præfekten for Département Eure-et-Loir en bekendtgørelse, der baner vej for indførelsen af Crit’Air-miljømærkaten inden for departementets grænser. Bekendtgørelsen trådte i kraft samme dag. Loven omfatter en række tiltag over for forskellige køretøjstyper og EURO-motorkategorier, som der kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette tilfælde er dog, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at departementet sætter navn på den by eller den kommune, som den vejrafhængige zone indføres i. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement. Dette skal dog først offentliggøres i en separat bekendtgørelse fra præfekten, som skal udstedes i samråd med den sikkerhedsansvarlige for det vestlige Frankrig (”Zone Ouest“). Dette betyder, at bilister nu må indstille sig på, at der inden for ZPAd-zonen Eure-et-Loir pludseligt kan opstå kørselsforbud forskelligt fra by til by.

Eure-et-Loir (departemnet nr. 28) er et af 6 departementer i Region Centre-Val de Loire, og der bor 434.000 indbyggere på ca. 5.900 km². Chartres med 39.000 indbyggere og et areal på 17 km² er Eure-et-Loirs hovedstad, og det er også hér, at præfekten har sin residens.

Selvom Centre-Val de Loire ikke er en af de regioner i Frankrig, som ofte er udsat for forhøjet luftforurening, skal man dog være forberedt på, at der til hver en tid kan opstå perioder med forhøjet luftforurening. Af netop denne grund indføres der nu en midlertidigt gyldig miljøzone i Département Eure-et-Loir og hovedstaden Chartres. Denne miljøzone gælder i følge præfektens bekendtgørelse n°PREF-CABINET-SIDPC-17/11/01 af 24.11.2017 for alle køretøjer i tilfælde af forhøjet luftforurening.
Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening vil præfekturet gøre brug af en række tiltag, der indføres et ad gangen. Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Den første luftforureningsalarm udløses, hvis den ansvarlige luftmålingsmyndighed, ”Lig Air“, måler værdier, der overskrider 80 µg/m³ for finstøv, 240 µg/m³ for ozon eller 400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t. Det kan dog også ske (alt afhængigt af intensiteten og udstrækningen af den forhøjede luftforurening), at alarmens andet niveau udløses med det samme.

Alt afhængigt af intensitet og varighed af den forhøjede luftforurening kan der, i samråd med den sikkerhedsansvarlige for ”Zone Ouest“, indføres yderligere tiltag i form af flere kørselsforbud. Disse kørselsforbud indføres med hjemmel i de forskellige kørselsrettigheder, som det franske miljømærke medfører (”circulation différenciée“). Præfekten kan vedtage, at køretøjer uden et fransk miljømærke samt Crit’Air-kategorierne 4 og 5 kan forbydes kørsel i trafikken.

Særregler gældende ved luftalarmens forskellige trin
I Département Eure-et-Loir tilfælde er det først, når den forhøjede luftforurening indtræffer, at det offentliggøres, om man skal have et fransk miljømærke, eller om Crit’Air-kategorierne 4 og 5 forbydes kørsel i miljøzonen.

Miljøzone Eure-et-Loir grænser

Normalt er grænserne for ZPAd-zonerne i Frankrig lagt fast på forhånd i præfektens bekendtgørelse.
Hele Département Eure-et-Loir kan blive ramt af kørselsforbud. Det er nemlig først i tilfælde af forhøjet luftforurening, at det offentliggøres, præcist hvor der indføres zoner med begrænsninger for trafikken. Disse zoner offentliggøres i så fald i en separat bekendtgørelse, og en sådan bekendtgørelse kan offentliggøres og sættes i kraft inden for én dag.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at motorvejene A10 (mellem Paris og Bordeaux, mellem Orlèans og Tours) samt A11 (fra Ablis mod Nantes, gennem Chartres og Le Mans) kan være omfattede af kørselsforbud i tilfælde af forhøjet luftforurening.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Eure-et-Loir/Chartres ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
24.11.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforholdene. Gyldig efter et forvarsel og en bekendtgørelse når grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. ved > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
Hele Département Eure-et-Loir kan i teorien omdannes til ZPAd-zone. Zonens egentlige udstrækning defineres enkeltvist hver gang, der er en forhøjet luftforurening, og zonens udstrækning offentliggøres i dén individuelle bekendtgørelse, der også er grundlaget for, at en zone træder i kraft. De to motorveje i Département Eure-et-Loir, der kan blive berørt af zonen, er A10 og A11.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.