Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Drôme/Valence ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszone Drôme / Valence

Den 15.11.2017 underskrev præfekten for departementet Drôme en bekendtgørelse, som indeholdt en indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for departementets grænser. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 27.11.2017.
Bekendtgørelsen indeholder en række tiltag, som kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette departement er, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man offentliggør dén by eller kommune inden for departement, hvor zonen gælder. Det er præfekten for Département Gers, der fastlægger, i hvilke byer, og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at bilister nu bør indstille sig på, at der inden for ZPA-zonen pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum, fra by til by.
Det er præfekten for Département Drôme, der fastlægger, i hvilke byer, i hvilke kommuner og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at ejere af køretøjer nu bør indstille sig på, at der inden for ZPAd Drôme pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum fra by til by, og som er næsten umulige at forudsige.

Département Drôme (departement nr. 26) er et af 13 departementer i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, og der bor over 505.000 indbyggere på ca. 6.500 km². Hovedbyen i Département Drôme er byen Valence, hvor der bor omkring 62.000 indbyggere på 37 km², og det er også her, at departementets præfekt holder til.

For at være forberedt på eventuelle perioder med forhøjet luftforurening er der nu også indført en midlertidigt gældende miljøzone i Département Drôme. Miljøzonen gælder for alle køretøjer i henhold til præfektens forordning N°26-2017-11-15-005 af 27.11.2017.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening, har præfektur flere muligheder for at gribe ind i trafikken.
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis mængderne af bare én af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over grænseværdierne, kan det føre til kørselsforbud for alle køretøjer. I første omgang forbydes kørsel med de køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke. Hvis mængden af skadelige stoffer på trods af dette tiltag stadig ligger over grænseværdierne, så er næste punkt i handlingsplanen, at kørsel med køretøjer med det franske miljømærke nr. 4 eller 5 også forbydes.

Miljøzone Drômes grænser

I Département Drômes tilfælde kan det blot være dele af departementet, der rammes af trafikale begrænsninger. Det er først i tilfælde af kraftig luftforurening, at præfekturet i en meddelelse offentliggør, præcist i hvilket område, der indføres trafikbegrænsninger.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at motorvejen A7 (fra Lyon mod Marseille) kan blive ramt af kørselsforbud i tilfælde af kraftig luftforurening.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Drôme/Valence ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
27.11.2017
Miljøzonens type:
ZPAd-luftbeskyttelseszone som vedtages af præfekten afhængigt af vejrforhold og som indføres efter et forvarsel, når mængden af skadelige stoffer i luften overskrider grænseværdierne, f.eks. > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPAd-zonen kan i princippet gælde for hele Département Drôme. Det præcise og relevante omfang af den aktiverede zone defineres på ny hver gang, der opstår forhøjes luftforurening, og omfanget offentliggøres i den særlige pressemeddelelse fra præfekten, der forkynder, at en zone træder i kraft. Motorvejen A7 i departementet kan blive påvirket.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.