Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Creuse/Guéret ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszone Creue / Guéret

Den 27.06.2017 underskrev præfekten for Département Creuse/Guéret en forordning, der bekendtgjorde indførelse af Crit’Air-miljømærkaten inden for Département Creuses grænser.
Bekendtgørelsen indeholder en række tiltag, som kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette departement er, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man offentliggør dén by eller kommune inden for departement, hvor zonen gælder. Det er præfekten for Département Gers, der fastlægger, i hvilke byer, og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at bilister nu bør indstille sig på, at der inden for ZPA-zonen pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum, fra by til by.
Præfekten for Département Creuse beslutter, hvilke byer og kommuner, der inkluderes i zonen og i hvilken udstrækning. Dette betyder altså, at ejere af køretøjer skal indstille sig på, at der kan forekomme lokale, tidsbegrænsede og forskelligartede kørselsforbud inden for ZPAd Creuse.

Département Creuse (departement nr. 23) er et af 12 departementer i regionen Nouvelle-Aquitaine, og der bor over 121.000 indbyggere på ca. 5.600 km². Hovedbyen i Département Creuse er byen Guéret, hvor der bor omkring 13.000 indbyggere på 26 km², og det er også her, at departementets præfekt holder til.

Ifølge præfektens forordning n°23-2017-06-27-002 af 27.06.2017 indføres der en midlertidigt gyldig miljøzone, der gælder for alle køretøjer i Département Creuse, i tilfælde af længerevarende luftforurening. Og denne zone indføres for at være forberedt på en eventuelt kraftigt forhøjet luftforurening.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening, har præfektur flere muligheder for at gribe ind i trafikken.
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis mængderne af bare én af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over grænseværdierne, kan det føre til kørselsforbud for alle køretøjer. I første omgang forbydes kørsel med de køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke, og med de køretøjer, der har et miljømærke i kategori 5. Hvis mængden af skadelige stoffer på trods af dette tiltag stadig ligger over grænseværdierne, så er næste punkt i handlingsplanen, at kørsel med køretøjer med miljømærke nr. 4 forbydes.
Der kan derudover også ske, at der indføres yderligere tiltag i form af kørselsforbud for biler med enten lige eller ulige nummerpladetal.

Miljøzone Creuses grænser

I dette tilfælde kan det blot være dele af Département Creuse, der rammes af trafikale begrænsninger. Det er først i tilfælde af kraftig luftforurening, at præfekturet i en pressemeddelelse meddeler, præcist i hvilket område, der indføres trafikbegrænsninger.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at hovedfærdselsåren N145 (fra og mod Montluçon) kan blive ramt af kørselsforbud i tilfælde af kraftig luftforurening.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Creuse/Guéret ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
26.06.2017
Miljøzonens type:
ZPAd-luftbeskyttelseszone som vedtages af præfekten afhængigt af vejrforhold og som indføres efter et forvarsel, når mængden af skadelige stoffer i luften overskrider grænseværdierne, f.eks. > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPAd-zonen kan i princippet gælde for hele Département Creuse. Det præcise og relevante omfang af den aktiverede zone defineres på ny hver gang, der opstår forhøjes luftforurening, og omfanget offentliggøres i den særlige pressemeddelelse fra præfekten, der forkynder, at en zone træder i kraft. Hovedfærdselsåren i departementet, N145, kan blive påvirket.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.