Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Chambery ZPA-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszonen Chambery

Den 02.11.2017 underskrev præfekten for departementet Savoie forordning nr. DSIPC-2017-1102, der efterfølgende trådte i kraft den 21.11.2017.
Ifølge forordningen kan den siddende præfekt vedtage konkrete kørselsforbud i en af ZPAd-departementet Savoies regioner i tilfælde af kraftig luftforurening. Desuden er det ifølge forordningen tilladt, at enkelte byer i departementet kan oprette egne ZPA-zoner og udråbe kørselsforbud.
Med hjemmel i forordningen har byen Chambery nu indført sin egen ZPA-luftbeskyttelseszone samt Crit’Air-miljømærkaten og de dertil hørende regler. Forordningen beskriver en række tiltag, der bl.a. kan træde i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening i Chambery. Denne ZPA-luftbeskyttelseszone træder først i kraft, hvis præfekten i Département Savoie på grund af vejrforholdene aktiverer zonen.

Byen Chambery befinder sig i Département Savoie (departement nr. 73), og der bor omkring 60.000 indbyggere på det 21 km² store areal. Chambery er desuden hovedbyen i Département Savoie.

For at være forberedt på de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening i byen Chambery, er der blevet indført en midlertidig miljøzone i Chamberys centrum. Miljøzonen blev offentliggjort den 05.12.2017 i en pressemeddelelse, og den trådte i kraft den 16.05.2018.
Denne midlertidigt gældende miljøzone (ZPA) gælder for alle køretøjer ved længerevarende luftforurening, og den bliver udråbt af præfekten.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye, midlertidige zone (ZPA) kaldes en ”ZCR-zone” (Zone à Circulation Restreinte) af Chamberys myndigheder, på trods af, at der ikke er tale om en permanent zone og på trods af, at det franske miljøministerium i en skrivelese af 31.08.2015 betonede forskellene på en ZCR-zone og tiltag, der kun træder i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPA-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis en af de ovennævnte grænseværdier for skadelige stoffer i luften stadig overskrides efter forvarslet er annonceret, indføres der trinvist kørselsforbud for alle køretøjstyper. Køretøjer, der ikke har et fransk miljømærke, eller køretøjer fra udvalgte Crit’Air-klasser, kan risikere kørselsforbud.. I tilfælde af en luftforureningalarm har det betydning for køretøjer (M1 og N1) uden miljømærkat samt erhvervskøretøjer (N2 og N3) med miljømærkat 5. På alarmens 2. dag kan køretøjer fra kategorierne M1 og N1 med miljømærkat 4 og 5 ligeledes forbydes kørsel. I tilfælde af dårlig luftkvalitet kan præfekten - ifølge forordning nr. DSIPC-2017-1102 - udstede kørselsforbud for endnu flere Crit’Air-kategorier.

Miljøzone Chamberys grænser

ZPA-zonen Chambery dækker helt præcist byens centrum. Den måler 950 i længden og 700 meter i bredden og er dermed relativt lille.
Området afgrænses af følgende hovedtrafikårer: af Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie og Quai Sénateur Antoine Borrel mod nord, af Rue Jules Ferry og Rue Plaisance mod øst, af Rue André Jacques, Rue Michaud, Platz Monge, Platz Caffe og Avenue de Lyon mod syd og af Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès og Avenue Pierre Lanfrey mod vest.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Chambéry ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
16.05.2018
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPA-zonen Chambéry dækker helt præcist byens centrum. Den måler 950 i længden og 700 meter i bredden og er dermed relativt lille.
Området afgrænses af følgende hovedtrafikårer: af Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie og Quai Sénateur Antoine Borrel mod nord, af Rue Jules Ferry og Rue Plaisance mod øst, af Rue André Jacques, Rue Michaud, Platz Monge, Platz Caffe og Avenue de Lyon mod syd og af Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès og Avenue Pierre Lanfrey mod vest.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.