Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszone Toulouse

Den 26.10.2017 underskrev præfekten for Département Haute-Garonne en forordning, der bekendtgjorde indførelsen af Crit’Air-miljømærkaten i byen Toulouse. Forordningen beskriver en række tiltag, som skal træde i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening. ZPA-luftbeskyttelseszonen træder først i kraft, hvis præfekten på grund af vejrforholdene aktiverer zonen.
Toulouse er hovedby i departementet Haute-Garonne (nr. 31), og der og også hér, præfekten holder til. Byen befinder sig i regionen Occitanien. Toulouse har over 472.000 indbyggere fordelt på omkring 118 km².

Lufthavnen Blagnac med de store Airbus-fabrikker samt en blomstrende kemisk industri i byen gør Toulouse til det industrielle centrum i regionen Occitanien. Men på grund af disse industrier har der i årevis været et problem med særlig høj luftforurening, og alle erfaringer viser, at denne luftforurening er særligt slem om vinteren. I bykvartererne beliggende inden for den indre ringvej er luftkvaliteten egentlig relativt stabil, men mængden af ozon overskrider regelmæssigt de fastlagte grænseværdier.

Saint Sernin-basilikaen i Toulouse

For at være godt rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening har man i byen Toulouse indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA), som gælder for alle køretøjer ved vedvarende luftforurening fra og med 01.12.2017 i henhold til Erlasses N°31-2017-10-26-006 (12 MB) vom 26.10.2017

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.
I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPA-luftbeskyttelseszonen met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben.. Køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, eller køretøjer fra udvalgte Crit’Air-klasser, kan risikere kørselsforbud.

Grænserne for ZPA-miljøzone Toulouse

Området inden for ZPA-miljøzonens grænser omfatter store dele af byens areal, og grænsen udgøres af ringvejen „Périphérique“.
Hvad miljøzonens grænser angår, er det vigtigt at være klar over, at ringvejen (A62, A61, A620) befinder sig uden for miljøzonen. Dermed kan man også køre på motorringvejen, selvom der pludseligt bliver udløst en luftforureningsalarm.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
ZPA-miljøzone Toulouse - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.12.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen indføres på tredjedagen af en forhøjet luftforurening (> 80 µg/m³ finstøv), der skyldes særlige vejrforhold, og den indføres efter en forvarsling (ved > 50 µg/m³ finstøv).
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Området inden for ZPA-miljøzonens grænser omfatter store dele af byens areal, og grænsen udgøres af ringvejen „Périphérique“. Hvad miljøzonens grænser angår, er det vigtigt at være klar over, at ringvejen (A62, A61, A620) befinder sig uden for miljøzonen. Dermed kan man også køre på motorringvejen, selvom der pludseligt bliver udløst en luftforureningsalarm.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.