Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszone Lyon

Allerede den 12.12.2016 indførte Lyon en ZPA-luftbeskyttelseszone (Zone de Protection de l’Air). I første omgang var kørselsforbud afhængigt af Crit’Air-miljømærkaten og af, om kørepladen har et lige eller ulige nummer.
I tilfælde af en kraftig luftforurening blev det også forbudt for alle køretøjer uden en Crit’Air-miljømærkat at køre i zonen. Køretøjer fra de dårligste Crit’Air-miljømærkater fik lov til at køre afhængigt af nummeret på deres nummerplade (f.eks. var det tilladt for biler med lige numre at køre den ene dag, mens biler med ulige nummerplade måtte køre den næste dag i stedet). Køretøjer fra tilpas gode Crit’Air-kategorier kunne køre uden begrænsninger.
Men den 16.11.2017 underskrev præfekturet for det franske departement Rhône en forordning, hvor man besluttede nogle nye tiltag, der træder i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening.

Den 17.11.2017 offentliggjorde præfekturet disse tiltag i en pressemeddelelse. ZPA-luftbeskyttelseszonen træder først i kraft, hvis præfekten på grund af vejrforholdene aktiverer zonen. Køretøjer forbydes nu ikke længere kørsel på baggrund af deres nummerpladetal men på baggrund af deres Crit’Air-kategori. På den måde vil man begrænse kørsel med miljøbelastende køretøjer i tilfælde af kraftig luftforurening. I sådanne tilfælde kan Crit’Air-kategorierne 4 og 5 samt køretøjer uden en miljømærkat rammes af kørselsforbud.

Lyon befinder sig i departementet Rhône (nr. 69) i regionen Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon er departementets hovedby. Det er her, præfekten holder til, og byen har over 513.000 indbyggere på ca. 48 km².
For at være bedre rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening har man i Lyon indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA), som gælder fra den 23.11.2017 for alle køretøjer ved vedvarende luftforurening i henhold til forordning N°69-2017-11-16-002 af 16.11.2017.

Luftfoto over Lyon

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPA-luftbeskyttelseszonen met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben.. Køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, eller køretøjer fra udvalgte Crit’Air-klasser, kan risikere kørselsforbud.

Miljøzone Lyons grænser

Alle veje i byerne Lyon og Villeurbanne befinder sig på ZPA-luftbeskyttelseszone Lyons område. Følgende veje er ikke omfattede af kørselsforbud: Hovedtrafikårerne A6, A7, A42, A6’s tunnel gennem bjerget ”Fourvière” samt enkelte sideveje, der er beskrevet på side 7 i forordning N°69-2017-11-16-002.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Lyon ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
12.12.2016
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejret, indføres på tredjedagen af en forhøjet luftforurening (> 50 µg/m³ finstøv) efter en alarmvarsling.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
Alle veje i byerne Lyon og Villeurbanne befinder sig på ZPA-luftbeskyttelseszone Lyons område. Hovedtrafikårerne A6, A7, A42 samt A6’s tunnel gennem bjerget ”Fourvière” er ikke omfattede af kørselsforbuddene.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.